Publicerad:

Nu finns palliativa ombud på våra äldreboenden

Sigtuna kommun har fått sina första palliativa ombud. Det är 22 undersköterskor, fysioterapeuter och sjuksköterskor från våra äldreboenden som genomgått en utbildning om vård i livets slutskede. Målet är livskvalité för både de äldre och deras anhöriga.

Det är Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län som hållit i utbildningen. Deltagarna har under tre heldagar lärt sig mera om att skatta smärta, hur man lindrar symtom, bemötande till både den sjuke och dess anhöriga och hur man stöttar och tar hjälp av varandra i teamet. I palliativ vård ingår även ett värdigt och respektfullt omhändertagande av den avlidne och stöd till de närstående efter döden.

Ett viktigt arbete som skapar värde

I måndags var det dags för det sista utbildningstillfället och avslutande diplomutdelning. Deltagarna fick även en brosch att bära på sina arbetskläder som visar att de är ett palliativt ombud på sin arbetsplats.

Annika Vogel, chef för äldre- och omsorgsförvaltningen, tackade deltagarna som genomfört utbildningen:

Det här är ett så oerhört viktigt arbete som ger värde för både våra brukare och anhöriga, säger Annika Vogel.

De nyutbildade palliativa ombuden kommer nu ta med sig sina nyvunna kunskaper till sina kollegor på äldreboendena. De kommer också fungera som stöd i frågor kring palliativ vård.

Bild på äldre man som tas omhand av vårdpersonal.

Sigtuna kommun har fått sina första palliativa ombud inom äldreomsorgen. Foto:Mostphotos