Publicerad:

Arena för tillväxt skapar möjligheter till affärer

Närmare 50 företag och representanter från Sigtuna kommun träffades idag på Stora Brännbo i Sigtuna för en näringslivsträff där fastigheter och utveckling stod i centrum.

Arena för tillväxt är en näringslivsträff anordnad av Sigtuna kommun som riktar sig till den som är företagare och vill etablera sig i något av kommunens kommande eller existerande områden, vill etablera närservice i bostadsområden, söker nya hyresgäster, söker nya lokaler, söker mark att bygga på eller har mark och lokaler att sälja eller hyra ut.
Eller som Mathias Forsberg, näringslivschef i Sigtuna kommun, kortfattat uttryckte det:

Här finns både de som vill etablera sig i vår kommun på plats och även de som kan möjliggöra det.

De närvarande företagarna presenterade sig kort för att berätta varför de var där. Vissa hade behov av att sälja mark, fastigheter eller hyra ut. Andra var på jakt efter detsamma. Fastighetsbolag, mark- och skogsägare och banker var några av dem som stod på gästlistan. Från kommunen sida fanns planchef Andreas Thoor, mark- och exploateringschef Märit Olofsson och bygglovschef Katarina Haglund representerade för att berätta om framtida bygglovsplaner och svara på deltagarnas frågor.

Det knöts en hel del band bland deltagarna. Ett exempel är Herman Wistrand, ägare av Trosta Park utanför Arlanda, som har både mark och fastigheter att sälja. Han kunde efter förmiddagens slut konstatera att han fått kontakt med flera som var intresserade av att göra affärer med honom.

På plats fanns även kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) som inledde dagen med att berätta varför företagare och näringsliv är ett fokuserat område för kommunen.

Att ni kommer hit och etablerar er, blir framgångsrika, anställer och på så sätt bidrar till vår ekonomi är helt avgörande för att jag ska kunna göra mitt jobb att leverera välfärd till våra invånare.

bild på näringslivschef Mathias Forsberg och Herman Wistrand, ägare av Trosta Park.

Näringslivschef Mathias Forsberg med Herman Wistrand, ägare av Trosta Park, som hittade många intressenter till hans mark utanför Arlanda.