Publicerad:

Sigtuna – en av länets bästa arbetsgivare

Av Stockholms läns samtliga 26 kommuner är Sigtuna en av de allra bästa arbetsgivarna, det visar en ny rapport.

Det är LO-distriktet i Stockholms län som har tagit fram en rapport om anställnings- och arbetsvillkoren i länets alla kommuner. När anställningsvillkor, lön, personaltäthet, ledarskap och sjukfrånvaro jämförts och vägts samman hamnar Sigtuna kommun på en delad fjärde plats.

”Invånaren främst” är ett av budskapen i Sigtuna kommuns värdegrund. Joakim Råberg, HR-chef på Sigtuna kommun, säger:

Ska vi kunna möta behoven och förväntningarna hos våra invånare måste vi också skapa goda förutsättningar för våra medarbetare. Får de goda förutsättningar och trivs på arbetet gynnar det såklart verksamheterna och därmed även invånarna.

Bästa arbetsgivarkommun sett till totalrankingen är Nynäshamn (index 108) följt av Sollentuna (index 105), Södertälje (index 104). På en delad fjärdeplats hamnar Nacka Salem och Sigtuna (index 103).

Sigtuna kommun har de senaste åren arbetat systematiskt och målinriktat med ett utvecklande ledarskap, hållbar arbetshälsa, lönebildning och en återkommande uppföljning av hur medarbetarna ser på Sigtuna kommun som arbetsgivare. För oss är det viktigt att våra medarbetare känner en stolthet att arbeta här, förklarar Joakim Råberg.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, säger:

Resultatet är naturligtvis väldigt glädjande och ett bevis på att det hårda arbete som utförs av såväl kommunens duktiga tjänstemän som av kommunledningen. Vi har numera ett gediget uppföljnings- och styrsystem för att kunna följa utvecklingen i våra verksamheter och effekten av den förda politiken och det har gett resultat.

Ingen kommun visar sig vara bäst eller sämst på allt. Nynäshamn toppar vad gäller anställningsvillkor, Vallentuna ligger överst i kategorin ledarskap medan Sigtuna kommun hamnar bäst till när det gäller personaltätheten.
Där har följande tagits med i utvärderingen:
• Antal omsorgspersonal/plats i boende för särskild service för äldre på vardagar
• Antal inskrivna barn/årsarbetare, förskola, kommunal regi,
• Antal elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1–9