Publicerad:

Sigtuna kommun fortsätter stötta lokala näringslivet

På grund av coronapandemin har näringslivet i Sigtuna kommun drabbats hårt och besöksnäringen med hotell, restauranger och caféer särskilt hårt. Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att underlätta ekonomiskt för de lokala näringsidkarna. Här är de senaste insatserna.

Sigtuna kommun har beslutat att avstå från att ta ut tillsynsavgifter från verksamheter som har tillstånd att servera alkohol, vilket rör sig om cirka hundra företag.

Dessutom kommer samtliga ansökningsavgifter att tas bort för de med serveringstillstånd.
Besluten gäller för hela 2021, alltså även retroaktivt, så avgifter som redan betalats in för ärenden som startats under detta år återbetalas.

Mats Weibull (M), ordförande bygg- och miljönämnden, säger:
- Kommunen är ålagd att godkänna och hantera serveringstillstånd samt utföra kontroller enligt alkohollagen och den tillfälliga pandemilagen. Det är inget vi kan ändra på trots en omvälvande pandemi, men vi kan slopa avgifterna för att underlätta tillvaron för näringsidkarna.

Kaspar Fritz, bygg- och miljöchef förklarar vidare:
- Företag kan behöva ansöka eller anmäla olika typer av förändringar i verksamheten, exempelvis kanske de behöver utöka sin serveringsyta som en följd av restriktionerna som är kopplade till pandemin. Nu slopar vi alla ansökningsavgifter.

Bygg- och miljönämnden har ansvar för tillsyn och kontroll av flera hundra företag verksamma inom besöksnäringen i kommunen. Framför allt handlar det om kontroll enligt livsmedelslagstiftningen och tillsyn enligt alkohollagen.

Kommunernas livsmedelskontroll ska enligt lag finansieras genom avgifter. I alkohollagen står det att kommunerna får ta ut avgift för tillsynen, men det är alltså inte ett lagkrav.

- Eftersom restriktionerna kommer fortsätta gälla på sätt som drabbar vårt lokala näringsliv ser vi över alla möjliga och lagliga sätt att stötta företagarna. Med beslut som att slopa avgifter för såväl markupplåtelse som serveringstillstånd hoppas vi kunna bidra till att företagarna snart får fart på sina verksamheter igen. Det är viktigt för hela kommunen, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tidigare under våren har Sigtuna kommun även beslutat om att markupplåtelsen för torghandel, uteserveringar, evenemang och exponering utanför butiker ska vara avgiftsfri under 2021, precis som då pandemin fick sitt utbrott 2020.