Publicerad:

Högt betyg för äldreomsorgen i ny mätning

Sigtuna kommuns kvalitetsresa inom äldreomsorgen går vidare. I den senaste PPM-mätningen om följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler får kommunen toppbetyg.

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Mätningarna genomfördes under vecka 11-12 i år genom observation av medarbetare inom vård och omsorg. Det man tittar på är bland annat hur medarbetare följer hygienrutiner och klädregler som användningen av handskar och engångsförkläden, hur och när handdesinfektion nyttjas, om naglar är korta och fria från nagellack och att längre hår är uppsatt.

Resultatet för Sigtuna kommun är mycket högt enligt Sveriges Kommuner och Regioners sammanställning. Våra medarbetare har en följsamhet till basala hygienriktlinjer och klädrutiner på 98,8 procent. Medelvärdet i Sverige är 68,3 procent.

Det systematiska kvalitetsarbetet har gett effekt

Lena Bjuhr Erngren, kvalitetschef och verksamhetschef inom äldre- och omsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun pekar på det systematiska kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen som en huvudförklaring till det fina resultatet:

Vi har också nolltolerans när det gäller att avvika från de basala hygienrutinerna, och jag är superstolt över det arbete som våra enhetschefer har gjort för att jobba med att förbättra våra rutiner.

Att följa basala hygienrutiner och klädregler är bara en del i den kvalitetsresa som just nu sker inom äldreomsorgen.

Som en del i vår pågående kvalitetsresa har vi dessutom kvalitetscertifierat alla särskilda boenden. Men resan fortsätter och vi visar återigen att vi vill vara bäst i Sverige när det gäller vård och omsorg, säger Lena Bjuhr Erngren.

Äldre händer

Fotograf: Josefine Engström/johnér