Publicerad:

Fortsatt stöd till lokala näringslivet

Näringslivet i Sigtuna kommun har drabbats mycket hårt till följd av coronapandemin. Kommunstyrelsen föreslår därför att markupplåtelsen för torghandel, uteserveringar, evenemang och exponering utanför butiker ska vara avgiftsfri även detta år.

Under 2020 satte Sigtuna kommun in en rad olika åtgärder för att stötta det lokala näringslivet under pandemin.

Spridningen av Covid-19 är fortfarande hög i samhället och de nationella restriktionerna för att minska smittan är många.

- Pandemins effekter på det lokala näringslivet fortsätter vara förödande. Från kommunens sida gör vi allt vi kan för att stötta och hjälpa företagen, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Som ett led i detta föreslår Kommunstyrelsen att markupplåtelse för exempelvis torghandel och uteserveringar bör fortsätta att vara avgiftsbefriad, och att detta bör gälla under hela 2021.

Uteblivna intäkter för kommunen i och med avgiftsbefrielserna uppskattas till ungefär 570 000 kronor. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram för oförutsedda kostnader.

- Näringslivets överlevnad är avgörande för oss alla, säger Olov Holst.

Förslaget ska beslutas om i kommunfullmäktige den 25 mars.