Publicerad:

Enklare process för att ansöka om färdtjänst

Från och med den 1 mars blir det enklare att ansöka om färdtjänst. Då lanseras nämligen en ny e-tjänst där invånare själva bokar in önskad tid för färdtjänstutredning. E-tjänsten är ett led i den digitala utvecklingen i kommunen.

Den nya e-tjänsten kommer att effektivisera arbetet och därmed korta handläggningstiderna.
Under en övergångsperiod kommer ansökningar att tas emot både via e-tjänsten och på papper som tidigare.

Så här går det till

Invånaren ansöker om färdtjänst via vår e-tjänst. Vid ansökningstillfället bifogar invånaren läkarintyg och övriga dokument i e-tjänsten. Invånaren kan be läkaren om ett digitalt läkarintyg, som kan hämtas via Mina sidor på 1177. I de fall där invånaren inte har tillgång till ett digitalt läkarintyg kan hen istället fotografera/skanna in intyget för att sedan ladda upp som bilaga i e-ansökan.

Fördelar med E-ansökan

Alla handlingar (ansökan, läkarintyg, läkemedelslistor etc.) kommer in vid ett och samma tillfälle. När ansökan kommer in till Kontaktcenter får invånaren ett mottagningsbevis med ett unikt ärendenummer. På detta sätt blir ärendet sökbart om invånaren ringer in och har frågor om sitt ärende.

Bokning av tid för färdtjänstutredning

Precis som tidigare är det först möjligt att boka tid när ansökan är komplett. Istället för att vi skickar ett brev med förslag på tid, eller ringer upp för att boka in en tid för färdtjänstutredning, får invånaren ett sms med inloggning till vår bokningstjänst. Där bokar invånaren en tid för utredning som passar dem.

Förbättrad service

Invånaren bokar på egen hand den tid som passar dem bäst. Antalet återbud minskar, när de får denna möjlighet. När utredningen är klar skickas den digitalt till Färdtjänsten i Stockholm för slutligt beslut. Alla handlingar skickas digitalt och finns samlade i samma ärende.