Publicerad:

Detta gäller för kommunens kultur- och fritidsverksamheter

I enlighet med Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer öppnar Sigtuna kommun upp idrottsanläggningarna för barn och ungdomar från och med 8 februari.

I syfte att minska spridningen av Covid-19 beslutade regeringen i slutet av förra året om inskränkningar inom en rad olika kommunala verksamheter.
I Sigtuna kommun har Lars Björling (SfS) fattat ordförandebeslut om vad som gäller för kultur- och fritidsverksamheterna utefter de senaste direktiven.
Vissa av kommunens verksamheter kommer fortsätta att hålla stängt medan andra, som bedöms kunna bedrivas i enlighet med nya pandemilagen, succesivt kommer att öppnas upp.
Hänsyn har tagits till Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer om att fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungas fysiska och psykiska hälsa.
Så här ser det ut fram till och med 21 februari, med reservation för att det kan komma nya direktiv från nationella myndigheter beroende på omständigheterna:

 • Idrottsanläggningarna inomhus har öppet för skolor och organiserad föreningsledd verksamhet i mindre grupper med barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Omklädningsrummen är fortsatt stängda. Undantaget är att eleverna på Arlandagymnasiets idrottsprofiler kommer att ha tillgång till omklädningsrum i Vikingahallen.
 • Samtliga utomhusanläggningar för idrott kommer fortsätta att hålla öppet för skolor, spontanidrott samt organiserad föreningsledd träning i mindre grupp. Omklädningsrummen i anslutning till utomhusanläggningarna är fortsatt stängda.
 • Simhallarna är fortsatt stängda och samtliga tidsbundna tränings- och simkort är fortsatt pausade. Dock gäller följande undantag:

­Midgårdsbadet som håller öppet för invånare som av medicinska eller rehabiliteringsskäl har behov av sim- och rehabiliteringsträning.

­ Midgårdsbadet och Sigtuna Fritidscenter som håller öppet för skolverksamhet och föreningsaktiviteter för barn och ungdomar födda år 2002 eller senare.

 • Ungdomens hus öppnas upp med pandemirestriktioner från den 25 januari 2021 för de som är födda år 2005 och senare och flera rum i Forum ska användas.
 • Fältarbetet fortsätter.
 • Biblioteken i Sigtuna kommun håller öppet, men med olika begränsningar. Till exempel kommer det att gå att hämta reserverade böcker på plats i Märsta, Sigtuna och Rosersberg. För de i riskgrupp erbjuds hemkörning. Biblioteksservice sker digitalt och på distans.
 • Kulturskolans undervisning för ungdomar födda 2001 och tidigare är fortsatt omställda till digital undervisning. Övrig kulturskoleverksamhet för de som är födda år 2002 och senare kommer att vara öppna och drivas efter pandemirestriktioner. Elever med funktionsnedsättning kan ha fysisk undervisning på plats med pandemirestriktioner från och med den 8 februari 2021. 
  Kulturskolans orkestrar, ensembler och föreställningar/konserter är fortsatt inställda.
 • Sigtuna museum och Valstakonst är stängt men planeras att öppna igen för allmänheten den 22 februari, men då efter restriktioner.
 • Möjligheten för allmänhet, företag och föreningslivet att boka lokaler, matsalar och mötesplatser är fortsatt stängd.
 • Brobygget är fortsatt stängt.
 • Sigtuna fritidsgård och Valsta fritidsgård är fortsatt stängda. Verksamhet bedrivs utomhus eller digitalt.
 • All scenkonst för allmänheten är inställd.