Publicerad:

Sigtuna en av sex kommuner i gemensam kampanj mot relationsvåld

Varje år uppmärksammas arbetet mot våld i nära relationer i den landsomfattande kampanjen ”En vecka fri från våld”. I år har Sigtuna kommun, tillsammans med ytterligare fem kommuner, beslutat att lyfta frågan under en hel månad.

I år tar Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands-Bro och Upplands-Väsby ett gemensamt krafttag mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld.

Under november pågår kampanjen ”En månad fri från våld” och då med särskild fokus på relationsvåld ur barn- och ungas perspektiv.

- Vi arbetar givetvis med detta alla årets dagar, men med den här kampanjen hoppas vi kunna synliggöra relationsvåldet och öka kunskapen, säger Katalin Gulácsi, enhetschef för Sigtuna kommuns Öppenvård som erbjuder insatser för våldsutövare men även för vuxna våldsutsatta.
- Öppenvården vill hjälpa båda grupperna parallellt genom att erbjuda stöd, råd och vård till såväl våldsutövare som våldsutsatta och där det är möjligt hjälpa hela familjen tillsammans. Det gynnar såklart även barnen då färre förhoppningsvis behöver uppleva våld i hemmet, säger Katalin Gulácsi och fortsätter:

- Vi vet att hemmet tyvärr inte är en trygg plats för alla. Det är viktigt att vara uppmärksam på det. Speciellt som våld nödvändigtvis inte behöver lämna märken som syns utåt.

De andra fem samarbetskommunerna står inför liknande utmaningar som Sigtuna och det finns mycket att vinna på att ta hjälp av varandra.

Under kampanjmånaden kommer kommunernas anställda inom socialtjänst, skola och fritid att ha möjlighet till kompetensutveckling genom gemensamma föreläsningar och workshops, vilket också öppnar upp för samverkan och idéutbyte.
- Vårt allra viktigaste budskap är att det finns hjälp, stöd, vård och råd att få, säger Katalin Gulácsi.

Här finns hjälp, stöd och råd att få:

  • Mottagningsenheten, Sigtuna kommun: 08-591 263 16
  • Öppenvård, Sigtuna kommun: 08-591 267 26
  • Socialjour: 010-444 05 00
  • Kvinnojouren Sigtuna: 08-591 193 41, mån-fre 08-17. Jourtelefon: 070-509 11 00, mån-fre 18-22, lör-sön 10-22
  • Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
  • BRIS. Barn kan ringa varje dag på nummer 116 111. Den som är vuxen och har frågor om ett barn kan kontakta Bris kuratorer alla vardagar 9-12 på 0771-50 50 50
  • Manscentrum: 08-643 11 83
  • Polis: 114 14 Vid akut fara: 112