Publicerad:

Textade webb-sändningar från kommunfullmäktiges möten

Sigtuna kommun har under hela 2020 textat alla webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. Det är det inte så många kommuner som gör, trots att det nyligen blivit lag på det.

Den 23 september började en ny lag att gälla som bland annat innebär att alla kommuner måste ha textning på sina publicerade videos.
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service betyder att kommuner, regioner, myndigheter, riksdagen och andra offentliga aktörer måste texta allt förinspelat material. Även livesändningar måste textas om de ligger kvar mer än två veckor.
Enligt en kartläggning som Dagens Samhälle gjort uppger dock bara 17 av de 108 kommuner som webbsänder sina fullmäktigesammanträden, att de tänker texta dessa.
En av de 18 kommunerna är Sigtuna.

Fortfarande har vi förbättringar vi måste göra, men vi jobbar aktivt för att bli mer tillgängliga utifrån de resurser vi har. När vi upphandlade vårt nya mötes- och voteringssystem till exempel, var ett krav att det även skulle inkludera stöd för textning. Det nya systemet implementerades i år – så alla kommunfullmäktigesammanträden under 2020 är textade, berättar Emma Kaumheimer som är kanslichef i Sigtuna kommun.