Publicerad:

Rättvisa siffror om omhändertagande av barn

Enligt socialstyrelsens statistik omhändertar Sigtuna kommun fler barn än andra kommuner.
Siffrorna är dock mycket missvisande. Här förklarar vi varför.

När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige erbjuds barnet, enligt socialtjänstlagen, ett tillfälligt boende i den kommun där det ger sig till känna för svensk myndighet.
Då Sveriges största flygplats Arlanda som bekant ligger i Sigtuna kommun, innebär det att det är många ensamkommande barn som landar hos oss och att vår socialtjänst därmed blir ansvarig att utreda barnets behov av stöd och skydd.
I socialstyrelsens statistik ser det därför ut som att Sigtuna kommuns socialtjänst omhändertar väldigt många barn.

Anna Malm Kelfve (M), ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden, säger:

Under många år sökte tusentals barn och ungdomar asyl på Arlanda och även om de egentligen bara stannade i kommunen under två till tre dagar, har de räknats in statistiken över hur många barn vi i Sigtuna kommun omhändertagit. Det blir såklart mycket olyckligt om de här höga siffrorna misstolkas, det blir väldigt missvisande. Att omhänderta ett barn är det absolut sista som görs när alla andra vägar är uttömda.

Catarina Odenberg, chef för individ- och familjeomsorgsförvaltningen, fyller i:

Förra året var det 30 barn som vi omhändertog på grund av att de bodde med vuxna som av olika anledningar inte längre hade förmågan att ta hand om barnen.

I Sigtuna kommun är det många som varje dag arbetar för att våra yngsta invånare ska ha en så bra och trygg uppväxt som möjligt.

Anna Malm Kelfve:

Det finns barn som växer upp i miljöer där de riskerar att fara illa, med vuxna som av olika anledningar inte klarar av att vara föräldrar. I de lägen där det finns akuta brister i omsorgen, exempelvis barnmisshandel eller att barnet saknar mat eller tillsyn, fattas beslut om omedelbart omhändertagande.

Catarina Odenberg berättar vidare:

Vårt mål är att barn och biologiska föräldrar ska återförenas så långt det är möjligt och därför erbjuder vi föräldrar till omhändertagna barn olika former av stöd för att de ska kunna utveckla sitt föräldraskap. I vissa fall räcker inte det och då placeras barnet i ett familjehem, där det väntas bo under en längre tid.