Publicerad:

Kommunen förlänger avtalet med FRG

Sigtuna kommun har beslutat att förlänga avtalet med FRG (Frivilliga resursgruppen) i Sigtuna fram till och med årsskiftet. Det innebär att FRG fortsätter samordna frivilliga civila hjälpinsatser under coronapandemin.

Hjälpen riktas till personer i riskgrupp, de som är i självkarantän, sjuka, synskadade, hörselskadade och andra med funktionsnedsättning.

Vårt uppdrag är att koordinera och samordnar våra volontärer som plockar ihop matkassar, hämtar ut mediciner, levererar bok- och postpaket, samt övriga ärenden för dem som inte har någon anhörig i kommunen, säger Anthony Ruoro från FRG Sigtuna.

En del av vårt arbete med att minska smittspridning

Avtalet med FRG är en del av kommunens insatser för att minska smittspridningen av covid-19. Utöver ovan hjälp har även FRG hjälpt till med att dela ut broschyrer på olika språk till kommunens invånare med information om vikten av att hålla avstånd, stanna hemma vid sjukdom och att vara noga med handhygienen. De har även satt upp markdekaler om att hålla avstånd på flera platser och vid flera tillfällen i kommunen.

Det här är FRG

Frivilliga resursgruppen (FRG) är en frivillig resurs som stöder och förstärker kommuners krishantering vid samhällsstörningar när kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas. Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt har hänt.

Läs mer om kommunens civila hjälpinsatser här.

Bild på tre personer från FRG utanför Drakegården

FRG hämtar broschyrer från Drakegården med information som ska delas ut till kommunens invånare. Kulanat Chanwan (volontär), Isak Beer (FRG), Hanna Wallenbro (volontär).