Publicerad:

Åhléns etablerar sig i Rosersberg

Våren 2022 kommer Åhléns att slå upp portarna till sitt nya centrallager i Rosersberg. Det betyder att det blir omkring 300 nya arbetstillfällen i kommunen.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande säger:
- Coronapandemin har slagit extra hårt mot arbetstillfällena i Sigtuna kommun då rese- och besöksnäringen är de två hårdast drabbade sektorerna. Det är därför oerhört glädjande att Åhléns väljer att lägga sin nya anläggning i Rosersberg med 300 arbetsplatser som verkligen behövs i kommunen.

Åhléns nya centrallager i Rosersberg planeras bli 37 500 kvadratmeter, alltså nästan lika stort som sju vanliga fotbollsplaner.
- I och med etableringen av Åhléns befäster kommunen sin position som ett av Sveriges bästa etableringslägen för e-handel och logistik. Att få ett så välkänt varumärke hit höjer dessutom vår attraktionskraft ytterligare, säger Mathias Forsberg, näringslivschef i Sigtuna kommun.

Det är fastighetsutvecklingsbolagen Bockasjö och Kilenkrysset som kommer att uppföra logistikcentret, som Åhléns långtidshyr. Markarbetet kommer att inledas omgående.