Publicerad:

Nu är den här – handboken för planering av säkra och trygga miljöer

Den fysiska utformningen av våra bostadsområden spelar stor roll i arbetet med säkerhet och trygghet. Sigtuna kommun har, tillsammans med flera andra aktörer, varit med och tagit fram en ny handbok för planering av säkra och trygga livsmiljöer – BoTryggt 2030.

Fotograf: Rosie. sam4, 											sam3, 											sam2, 											sam1. Bild på lekande barn i Valsta centrum. 

Fotograf: Rosie Alm

Handboken BoTryggt 2030 innehåller riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor med fokus på säkerhet och trygghet. Syftet är att underlätta och medvetandegöra valen när det gäller den fysiska utformningen av exempelvis stadsdelar, bostadsområden, fastigheter och offentliga rum.


- Förhoppningen är att kommunen och aktörer som arbetar med kommunen med hjälp av BoTryggt 2030 ska kunna bygga bort brottslighet och bygga in trygghet i våra livsmiljöer. Till exempel vid framtagandet av detaljplaner så kan handboken tillämpas, säger Josefin Redtzer, mark- och exploateringsingenjör på Sigtuna kommun och en av dem som varit med och tagit fram handboken.

Det är Stiftelsen Tryggare Sverige, som är partipolitiskt och religiöst obunden, som tagit initiativ till handboken och tillsammans med fastighetsägare, en rad branschorganisationer och kommuner, däribland Sigtuna, tagit fram BoTryggt 2030.

Bo tryggt logotyp