Publicerad:

Stödsamtal för barn och vuxna via telefon

Sigtuna kommun har öppnat en telefonlinje för dig som behöver någon att prata med. Många oroas just nu över coronavirusets framfart. Detta kan väcka tankar och känslor hos både vuxna och barn, vilket kan ge upphov till extra stress, oro eller ångest, speciellt för den som är särskilt sårbar.

Telefonlinjen bemannas av våra behandlare inom öppenvården som kan hjälpa dig med din akuta oro eller guida dig vidare om behovet finns.

Telefonnumret är 070-737 03 92 och öppettiderna är mån-fre 08.00-16.30.

  • Telefonlinjen är öppen för alla
  • Ditt samtal journalförs inte
  • Du kan vara helt anonym om du vill