Publicerad:

Sigtuna kommun utökar stödet till näringslivet

I och med smittspridningsrisken av det nya coronaviruset har många företag drabbats hårt. Sigtuna kommun har därför tagit fram flera olika åtgärder för att stötta det lokala näringslivet.

Den bransch som Sigtuna kommun är mest beroende av är besöksnäringen, som nu vittnar om en dramatisk nedgång och varsel då hotellnätter, konferensbokningar och restaurangbesök ställs in. Den 16 mars beslutade därför Sigtuna kommun att ge destinationsbolaget Destination Sigtuna AB ett extra aktietillskott på 500 000 kronor. Pengarna ska användas för att få besökare att komma tillbaka till Sigtuna kommun när smittspridningsrisken avtagit.
– Besöksnäringen är i akut behov av stöd och det största stödet kan bara levereras av staten. Kommunen kan varken lagligt eller resursmässigt lösa de stora problemen som drabbar företagen, men det vi kan bistå med gör vi nu genom dessa åtgärder, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande och presenterar följande stödinsatser:

  • Avgifter för kommunal markupplåtelse för till exempel uteserveringar kommer inte att tas ut under den tid pandemin försvårar för besöksnäringen
  • Uppskov av årliga tillsynsavgifter inom miljö, hälsa och livsmedel samt serverings- och tobakstillstånd till den 30 november
  • Underlätta för butiker och restauranger som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på gatan
  • Diskussioner kommer att föras med företag som hyr lokaler i kommunens fastigheter
  • Ta fram råd och anvisningar till publika verksamheter för att minska risken för smittspridning
  • De konferenser och möten som Sigtuna kommun redan bokat in på konferensanläggningar kommer inte att avbokas
  • Sigtuna Vatten och Renhållning AB prioriterar att snabbt efter inkommen förfrågan, minska hämtningsintervallen för det avfall som uppkommer i verksamheterna.

– Situationen för det lokala näringslivet är mycket allvarlig. Vi har med det här stödpaketet försökt att vända på varenda sten vi kan för att ta fram åtgärder som kan underlätta så mycket som möjligt för våra lokala företag att ta sig igenom den här krisen, säger Mathias Forsberg, näringslivschef i Sigtuna kommun och tillägger att fler åtgärder är under diskussion.

Olov Holst säger:
– Hela kommunledningen står enad bakom stödet till besöksnäringen, vi värdesätter branschen högt och förstår de enorma problem som nu uppstår. Hjälps vi inte alla åt riskerar vi att vakna upp ur den här mardrömmen med en besöksnäring som kollapsat och mängder av arbetslösa kommuninvånare.