Publicerad:

Två nya utförare för hemtjänsten i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har beslutat att tilldela två privata aktörer uppdraget att utföra hemtjänsten i kommunen.
Avtalen med AdeoCare AB och Olivia Hemomsorg AB gäller från och med första april 2020.

Upphandlingsprocessen är klar och under kommunstyrelsens sammanträde, måndagen den 17 februari, togs tilldelningsbeslutet. Kontrakten med respektive leverantör tecknas den 28 februari, då tiden för att överpröva beslutet löpt ut.

Det har varit en mycket omfattande och väl genomarbetad upphandlingsprocess där även oppositionen varit delaktig och vi är mycket nöjda med att ha fått två av de ledande hemtjänstföretagen hit till Sigtuna kommun. Det här är ett första steg i arbetet med att höja kvaliteten och öka möjligheten för brukarna att själva välja vilka de ska anlita för att utföra hemtjänst, säger Olov Holst (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Hemtjänsten i Sigtuna kommun är uppdelat i fyra områden: Rosersberg-Tingvalla, Sigtuna, Sätuna och Valsta.

Fördelningen av utförare ser ut enligt nedan:
Område 1 Tingvalla/Rosersberg: AdeoCare AB
Område 2 Sigtuna: Olivia Hemomsorg AB
Område 3 Sätuna: Olivia Hemomsorg AB
Område 4 Valsta: Adeocare AB.

Kristina Holmberg, chef äldre- och omsorgsförvaltningen, berättar om upphandlingen:
Vi har ställt höga krav. Våra äldres behov är det mest centrala, samtidigt som kostnaderna ska hållas på en rimlig nivå. Vi har fått två utförare som tydligt visat att de har utvecklade rutiner och arbetssätt för detta. De har båda två stor erfarenhet från andra kommuner och vi känner att vi med trygghet kan leda in både anställda och brukare i det här nya.

Kontrakten med respektive leverantör, AdeoCare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Olivia Hemomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., tecknas den 28 februari, då tiden för att överpröva beslutet löpt ut. Avtalen gäller i tre år, för att sedan kunna förlängas med ett år i taget i ytterligare fyra år.

Läs gärna frågor och svar här nedan för mer information.

Varför blev det just dessa två utförare?

Vi har ställt höga krav i upphandlingsprocessen och tittat på inkomna anbud utifrån både pris och kvalité. De här två utförarna har uppfyllt alla dessa krav och är stora, ledande omsorgsföretag med hemtjänst som kärnverksamhet.

Hur kommer de som har hemtjänst i Sigtuna kommun idag märka av förändringen?

I förlängningen hoppas vi att omställningen ska leda till högre kvalité för, och ökad nöjdhet hos, brukarna. Det är fortfarande Sigtuna kommun som beslutar om vem som är behörig till hjälp av hemtjänst och i vilken omfattning, så brukarna kommer få samma insatser som tidigare och vi jobbar för att personalen som hjälper dem idag stannar kvar.

Det är väldigt kort omställningstid, en månad från kommunalt till privat. Är det genomförbart?

Utförarna som ska teckna avtalet är medvetna om förutsättningarna och vi har en beredskap för att personalen så smidigt som möjligt kan följa med över till de nya utförarna.

Kommer de som har hemtjänst idag kunna välja vilken av utförarna de vill ha?

Nej, under det första året blir man tilldelad utförare utifrån det område man bor.

Vad händer med den personal som idag jobbar inom hemtjänsten?

All fast anställd omvårdnadspersonal som jobbar inom hemtjänsten kommer erbjudas anställning hos den nya leverantören och vår förhoppning är att de accepterar det erbjudandet.

Vilken roll har Sigtuna kommun när det gäller hemtjänsten framöver?

Själva utförandet av hemtjänsten går över till de upphandlade omsorgsföretagen, men även fortsättningsvis ansvarar kommunen för kvalitetsgranskningen av utförandet. Det är också kommunen som beslutar om vem som är behörig till hjälp av hemtjänst och i vilken omfattning.

Vid ytterligare frågor,

vänligen kontakta Sigtuna kommuns kontaktcenter:

08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se