Publicerad:

Rekordmånga ungdomar besöker våra fritidsgårdar

Allt fler ungdomar besöker Sigtuna kommuns fritidsgårdar. På Ungdomens Hus i Märsta har antalet ökat med nästan 300 procent på ett halvår. Dessutom är det numera lika många tjejer som killar som kommer.

Sigtuna kommun erbjuder tre öppna mötesplatser för ungdomar: Sigtuna fritidsgård, Valsta fritidsgård och Ungdomens Hus i Märsta.
Det senaste halvåret har allt fler valt att tillbringa sina eftermiddagar och kvällar där.

En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare. När jag jämför med hur det såg ut för ett halvår sedan är det en ökning med nästan 300 procent, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

Jens Storm berättar att det handlar om att uppmärksamma och se alla som kommer till fritidsgårdarna och att alla ska få möjligheten att lära sig något värdefullt på sina egna villkor.

Det är ungdomarnas egna intressen som ska driva innehållet. Det tror jag är en central del i alla sammanhang - att alla får känna sig som en viktig och värdefull medspelare, säger han.

Som en effekt av arbetet med att öka delaktigheten, har utbudet av aktiviteter ökat:

• På Ungdomens Hus i Märsta arrangerar ungdomar fredagsaktiviteter som exempelvis uppträdande med dansgrupper, öppen scen, pizzabakning och bingo. Musikstudion igång igen och så har ett samarbete med kulturskolan inletts kring dans och konst, vilket framför allt många tjejer efterfrågat.

• På fritidsgården i Sigtuna har ett samarbete med S:t Olofs skola inletts, för att skapa relationer med fler unga i området. Det har lett till en ökning av besöken även där. På fredagskvällarna samverkar fritidsgården med lokala idrottsföreningar kring Brobygget i Sigtuna fritidscenter.

• Valsta fritidsgård jobbar mycket med skapande och återbruk och står precis inför uppstart av ett samarbete kring musikverksamhet med kulturskolan.

Vi jobbar ihärdigt vidare och kommer under februari att genomföra en enkät riktad till ungdomar som idag inte finns i vår verksamhet. Min förhoppning är att det kan ge oss viktig kunskap som vi kan använda för att göra våra mötesplatser attraktivare för ännu fler unga, avslutar Jens Storm.