Publicerad:

Välkommen att fira demokratin

Lördagen den 25 januari öppnar utställningen Fira demokratin! på &Art Valsta gamla simhall. Utställningen, som uppmärksammar beslutet om allmän och lika rösträtt som togs för drygt hundra år sedan, invigs av Sveriges riksdags talman Andreas Norlén.

Talman Andreas Norlén vid invigningen av utställningen på Västerbottens museum i Umeå. Foto: Per Landfors.

Talman Andreas Norlén vid invigningen av utställningen på Västerbottens museum i Umeå. Foto: Per Landfors.

Det är både glädjande och hedrande att såväl Sveriges talman som Landshövdingen vill besöka Sigtuna kommun och konsthallen i Valsta. Det visar återigen vilken succé satsningen i den gamla simhallen blivit och att den dessutom även skapar uppmärksamhet utanför kommungränsen, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna.

När Sigtuna kommun öppnar &Art för året, är det under extra högtidliga former. Tre nya utställningar invigs, däribland Fira demokratin! som är en vandringsutställning som berättar historien kring det som beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut och ett genombrott för demokratin i Sverige: allmän och lika rösträtt.

Fri entré.
Under invigningsdagen bjuds bland annat på buffé.

Utställningen kommer att finnas på &Art Valsta gamla simhall mellan 25 januari till och med 31 mars. Välkommen att fira demokratin!

Den första motionen om lika politiska rättigheter för kvinnor och män väcktes i riksdagen år 1884, men motionen avslogs.

Inte förrän 1918 kom beslutet från riksdagen att allmän och lika rösträtt skulle införas. Reformen genomfördes genom två grundlagsändrande beslut, åren 1919 och 1921.

När vi öppnar utställning Fira demokratin! i Valsta hoppas vi att fler motiveras att använda sin rätt att rösta vid nästa val, säger Ted Hesselbom, Sigtuna kommuns musei- och konstchef.

Utställningen Fira demokratin! visades första gången på Västerbottens museum i Umeå den 10 mars 2019 och har sedan dess turnerat runt i landet för att uppmärksamma 100-årsjubileet av allmän och lika rösträtt.