Nyheter - Omsorg och stöd

  • Omsorg och stöd

    Många tog chansen att delta i seniordialog

    Det blev så stort intresse för seniordialogen den 23 maj att en ny lokal fick bokas. Totalt kom 90 personer och bidrog till en värdefull och inspirerande efterm...