Vad innebär det att vara lägerförälder?

En förälder i gruppen ”lägerföräldrar” kommer att ha huvudansvar för lägret. Den personen kommunicerar och delegerar uppgifter till övriga lägerföräldrar. Hen kommunicerar med lärarna på kulturskolan, föräldrar till elever och Sjöviks folkhögskola. Det är elev-och intresseföreningen som bestämmer vilka som blir lägerföräldrar i samråd med kulturskolans lärare. Representanter ur styrelsen kommer att vara med på det första mötet

Arbetsuppgifter för lägerföräldrar innan lägerstart

 • Se till att alla elever som är anmälda får ett bekräftelsemail med mer utförlig information om lägret.
 • Kommunicera allergier och specialkost till Sjöviks folkhögskola.
 • Förbereda och ta med utrustning för teambildningaktiviteter för första kvällen.
 • Vid fotbollsplanen på folkhögskolan finns ett så kallat bascamp för häng. Ett tält ska tas med, är det någon som äger ett? Exempelvis kubbspel, fotboll, färgpennor, målarbilder, kortspel, spel som eleverna kan uppehålla sig med under deras pauser. Planera vem som ska ta med vad.
 • Under veckan planeras det för disco. Planera för utrustning som ska tas med.
 • Inköp av korv (+ kycklingkorv), korvbröd, godis, frukt, ketchup, senap, chips, popcorn, kol. Ni ska bestämma när inköpen ska ske.
 • Önskemålen för rumsfördelning vid anmälan ska planeras.
 • En WhatsApp-grupp med lärare och lägerföräldrar ska finnas så att vi kan kommunicera snabbt under lägret om det är någon elev som inte kommer till sin lektion eller liknande.
 • Schemaläggning för när en förälder är i ”tjänst”; detta för att veta när man ska vara badvakt, ansvarig vid bascamp eller liknande.
 • Lista på vem som är ansvarig för vilken uppgång med barn måste finnas. Förbered A3 lapp med de barn som ska bo i den trappuppgång som du ansvarar för.
 • Utvärderingsblankett (kan också göras under veckan).

Under lägret

 • Vid ankomst till Sjövik ska den ansvariga lägerföräldern för respektive trappuppgång få nycklar att dela ut till elever.
 • Väst/accessoar ska bäras av lägerföräldrar för att synliggöra sin roll.
 • Hjälpa lärarna att ta in musikutrustning samt under lägrets gång vara behjälpliga vid behov.
 • Vid första måltiden ska alla lägerföräldrar och lärare presenteras.
 • Vid varje måltid ska den huvudansvariga lägerföräldern och lärarna ha en kort information till eleverna. Det ska alltid vara 15 minuter efter att måltid startat. Det ska bland annat påminnas om att man aldrig får gå till sjön utan att en lägerförälder följer med.
 • Påminna barnen om att det är mobilfritt vid varje måltid.
 • Ha någon rolig utmaning för att få eleverna att göra aktiviteter istället för att sitta med sina mobiler.
 • Bascamp: Det måste alltid finnas en lägerförälder vid ”bascamp” som uppmuntrar till aktiviteter och är aktiv med barnen under lekarna.
 • Det måste alltid finnas en lägerförälder vid sjön vid avtalad tid då barnen får bada. Är man ansvarig ska man ha väst och man får inte stå och prata med andra föräldrar eller barn.
 • Om en elev blir sjuk eller mår dåligt är det lägerföräldrarna som tar ansvar för det barnet.
 • Ha alltid uppsikt på om det är elever som är ensamma och bjud in till samtal.
 • Uppstår det någon konflikt är det lägerföräldrarnas ansvar att lösa det.
 • Sista dagen ska en utvärdering fyllas i av elever, lägerföräldrar och lärarna.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.