Historik

Sigtuna Museum & Art omfattar museet, kulturhistoriska hus i Sigtuna stad, ett föremålsmagasin samt ansvarar för konst i Sigtuna kommun.

Två personer går ut ur Sigtuna museums trädgård. Fotograf: Rosie Alm (sam9, sam7)

Sigtuna museum, tidigare Sigtuna Fornhem, är ett kommunalt museum vid Lilla torg vid Stora gatan i Sigtuna. Museet ligger på den tomt där den första kungsgården byggdes vid slutet på 900-talet. Sedan 2016 är verksamhetens namn Sigtuna museum & Art och omfattar även ansvar för konst i Sigtuna kommun.

Museet grundades 1916 med att Stiftelsen Sigtuna Fornhem bildades på initiativ av historikern Olof Palme. Den nuvarande museibyggnaden i rödmålat trä från 1700-talet inköptes, varpå museet invigdes 1923. Det byggdes ut på 1960-talet efter ritningar av Folke Hederus med nya utställningslokaler, reception och magasin. Det är sedan 1968 kommunalt och är öppet året runt.

Sigtuna är en av Sveriges äldsta städer. Därför ingår det en stor mängd arkeologiska föremål i museets samlingar. Även om museet är aktivt på många områden så är den arkeologiska profilen starkt markerad. Sedan 1985 har en rad stora undersökningar ägt rum i Sigtunas medeltida kulturlager, ”den svarta jorden”, under museets ledning. Detta har resulterat i en av landets största samlingar av arkeologiska fynd och gett nya utgångspunkter för forskningen.

I takt med att samlingarna har växt har de flyttats ur museibygnaden till ett magasin. Museets magasin har sju rum som är klimatanpassade efter föremålens olika behov. Dit kan man komma, efter att ha bokat tid, för att forska eller studera föremål.

I Sigtuna Museum & Arts verksamhet ingår också flera kulturhistoriska miljöer; Sigtuna rådhus, Lundströmska gården, Borgmästargården och Urmakaren.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.