Borgmästargården

I det här huset från slutet av 1920-talet bodde Sigtunas sista borgmästare Gustaf Dahl och hans fru Dagmar. Husets trädgård och utomhusutställning är alltid öppen. Huset är öppet för bokade visningar.

Öppet köksskåp med föremål från Borgmästargården 

Från köket på Borgmästargården. Rosie Alm.

Besök

Hitta hit

Borgmästarvägen 2, Sigtuna.

Öppet

Trädgården där du kan ta del av vår utomhusutställning är alltid öppen.

Huset är öppet för bokade visningar.

Vill du boka en guidad visning av Borgmästargården?

Information om hur du bokar en visning

Tillgänglighet

Det är inte möjligt att besöka Borgmästargården med rullstol, rullatorer eller barnvagn då miljön inte är anpassad. Det är ett par trappsteg vid porten in i huset och en längre trappa med ledstång till övre våningen, ingen hiss. Under visningen finns möjlighet att låna en enklare fällstol om man har svårt att stå längre stunder.

Om Borgmästargården

Här bodde Sigtuna stads sista borgmästare Gustaf Dahl med sin hustru Dagmar (född Lenck). Huset är ritat 1928 av funkisarkitekten Uno Åhrén och byggdes på uppdrag av borgmästarparet som flyttade in 1929.

Under sin tid som borgmästare, 1927-1948, hade Gustaf sin arbetsplats i Sigtuna rådhus. Efter att borgmästarämbetet upphörde arbetade han fortsatt med juridisk rådgivning med mottagning i hemmet samt skrev ett antal böcker, både deckare och lokalhistoria.

Paret Dahl var engagerade i stadens sociala frågor. I samband med mottagandet av flyktingar efter andra världskriget var de med och stöttade Estniska gymnasiet i Sigtuna. De hade två estniska flickor, Lea och Leonida, boende hos sig i Borgmästargården under två års tid.

På sin 100-årsdag den 4 september 1990 skänkte Gustaf huset till Sigtuna kommun. Han bodde sedan kvar i huset som hyresgäst fram till sin död 1992. Huset är nu en del av Sigtuna museum och här finns det mesta bevarat precis som familjen lämnade det.

Under sista året har vi arbetat på att lyfta Borgmästargården som plats. Vi har fokuserat på husets arkitektur och alla olika stilar som föremålen i huset har.

Borgmästargården i Sigtuna är byggt i slutet på 1920-talet i tidig funktionalistisk stil, på den tiden kallad modernistisk arkitektur. Några av idéerna med den moderna stilen var att lyfta det vackra i de praktiska formerna och att öppna upp för att fler skulle ha råd med egen bostad. Stilen karaktäriseras av geometriska former och odekorerade släta ytor.

Borgmästargårdens inredning står kvar på samma vis som när den siste ägaren, Borgmästare Gustaf Dahl, gick bort 1992. Huset innehåller ett helt livs föremål han och hustrun Dagmar samlat och vårdat. Det är ärvda föremål från andra sekel till bruksföremål från 1980-talet.

Sigtuna Kommun äger huset och Sigtuna Museum & Art har registrerat alla föremål i huset till sina samlingar. Museet visar huset för publik också. Runt om i Sverige finns fler och fler helt vanliga hem från olika epoker och levnadsförhållanden som blivit till museum. Det är spännande att tassa runt i någons hem på besök och igenkänningen kan vara hög!

Även trädgården är ett slags museum. 1930-talets tanke om att natur och bostad skulle smälta in med varandra kan ses här. Skogen fick delvis växa kvar och det anlagda är försiktigt anpassat för att bevara enkelheten. Sigtuna kommuns parkenhet är ansvariga för växtligheten. De vårdar den med en långsiktig tanke om att natur, anlagda växter, pollinatörer och andra smådjur kan leva i samspel med varandra.

Vi har valt att lyfta trädgården för att den är öppen för allmänheten även när huset inte är öppet för visningar. Vi har gjort det dels genmom information om huset och historien kring familjen som bott där, dels med olika stationer i trädgården som visar något av det som finns i huset.

Det är fyra teman i utomhusutställningen: material, form, texttyper och mönster. Tanken är att besökaren ska kunna få information vid trädgårdens ingång och en kort frågeställning att ta med sig när de olika stationerna upptäcks i trädgården. När huset är öppet kan besökaren sen känna igen det den ser i trädgården. Ett material kan upptäckas på ett av golven, ett mönster kan kännas igen på ett av draperierna eller en text kan ses på en av burkarna i köket.

När vi har visningar för barn kommer barnen att få en broschyr, en upptäckarpromenad där de kan besvara frågor om de olika teman vi har och sedan upptäcka föremålen i huset.

Filmer om Borgmästargården

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.