Föreläsning om förståelse och bemötande - när du möter någon med kognitiva svårigheter och psykisk ohälsa

Föreläsare Susanne Rolfner Suvanto är Leg ssk/Fil.mag, författare, föreläsare, skribent och verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet. Susanne ansvarade bland annat för den statliga utredningen Läs mig!, en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.

Föreläsningen ges vid två tillfällen samma dag. Klockan 13.00 och klockan 18.00.

Föreläsningen vänder sig till alla intresserade i Sigtuna kommun. För anmälan och frågor angående föreläsningen kontakta Demensvårdsutvecklare via telefon 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se.

Varmt välkommen!

Porträtt på Susanne Rolfner Suvanto