Sagostund på somaliska

Lyssna på berättelser på ditt modersmål!

Sagostunden äger rum direkt efter Öppna förskolans verksamhet.

Foto: Pixabay