Inspireras av Dag Hammarskjöld - föreläsning med Caroline Hammarskjöld

Föreläsningen flyttas fram! Med anledning av att Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd för Region Stockholm har förlängts är föreläsningen framflyttad till våren. Nytt datum är ej fastställt.

Dag Hammarskjöld var en oerhört mångsidig person med många intressen som vandring, konst, poesi, fotografi med mera. Vad var det som var så unikt med Dag Hammarskjöld och hur lyckades han bygga hela FN-organisationen som än i dag arbetar i hans anda?

Caroline Hammarskjöld ler in i kameran bredvid en bild av Dag Hammarskjölds bok Vägmärken.

Caroline Hammarskjöld, som numera bor i Sigtuna, är  grundare av Hammarskjöld Inversio. Hon förvaltar arvet efter sin morfars bror Dag Hammarskjöld (1905-1961) som är känd för sin ämbetsmannaroll i Sverige på 1930 och 1940-talen men givetvis mest känd som generalsekreterare  för FN 1953-1961.

Dag skrev även diktsamlingen Vägmärken som getts ut på flera språk.

Dag Hammarskjöld var en oerhört mångsidig person med många intressen som vandring, konst, poesi, fotografi med mera. Vad var det som var så unikt med Dag Hammarskjöld och hur lyckades han bygga hela FN-organisationen som än i dag arbetar i hans anda? Hur hade han förmågan att göra världens mest omöjliga jobb möjligt? Och hur kan vi lära oss av honom?

Caroline strävar efter att tillgängliggöra Dags budskap och värderingar och vill inspirera och engagera den nya generationen att lära sig av Dags ledarskap, mod och integritet. Hans metoder är fortfarande relevanta och vi har mycket att lära oss av vad han stod för och hur han arbetade.

Biljetter

Biljetter bokas på https://www.nortic.se/dagny/event/29317länk till annan webbplats

OBS! Köpt biljett till 19 november och 26 november gäller. E-post och sms skickas till berörda från Nortic.

Biljettpris 125 kronor inklusive serviceavgifter: Föreläsning

Biljettpris 225 kronor inklusive serviceavgifter: Föreläsning  samt vegetarisk måltid, sallad och kaffe

Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande motverkan av smittspridning av Covid-19. Max antal åskådare: 50 personer

Genom ett unikt samarbete med Arlanda-Märsta Rotaryklubb bidrar du genom ditt biljettköp även till utrotningen av Polio i världen genom projektet "End Polio Now" . Rotary International har under drygt tre decennier arbetat för att utrota polio i världen, och det viktiga arbetet fortsätter oavbrutet tillsammans med WHO, UNICEF och Bill & Melinda Gates Foundation.

Om Sigtuna world voice

Med anledning av det rådande läget är föreläsningsserien Sigtuna world voice framflyttad till våren. Information om nya datum kommer.

I vår nya föreläsningsserie- Sigtuna world voice , kommer en aktuell person med Sigtunaanknytning att framträda på Kulturlänken i Märsta centrum en torsdag i månaden under höst och vinter 2020-21.

Arrangör: Sigtuna Scen & Teater i samarbete med Arlanda-Märsta Rotaryklubb och Kulturcaféet i Kulturlänken, Märsta.