Välkommen till Söderbrinkens förskola

Vår förskola ligger centralt i Mästa.

Rektor Susanna Solander Foto: Rosie Alm

Fotograf: Rosie Alm

I Sigtuna kommuns förskolor tror vi på ett rikt och kompetent barn med stark vilja att lära tillsammans med andra. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där allas lika värde bekräftas, liksom insikten om att mångfald och olikheter berikas.

På Söderbrinkens förskola är de pedagogiska miljöerna i ständig förändring och utvecklas utifrån barnens tankar, nyfikenhet och frågor. Målet är att den miljö barnen vistas i på förskolan är estetisk, utforskande och tillåtande, liksom att den inbjuder till samarbete och kommunikation.

Pedagogerna på Söderbrinkens förskola ger utrymme för utforskande, lärande, lek och fantasi vilket vi har möjlighet till när den pedagogiska miljön utgår från det pågående projekterandet.

Vi vill att barnen ska tro på sin förmåga och våra ledord i det projekterande är intryck - uttryck - avtryck.

För mig som rektor är pedagogernas kompetens, engagemang, motivation och förhållningssätt till verksamhet och människor i verksamheten viktigt.

Varmt välkomna att besöka oss om ni vill se mer av verksamheten..

Detta kännetecknar Söderbrinkens förskola

Våra värdeord

Delaktighet som en rättighet att känna sig behövd för att man har något att bidra med. Delaktighet skapar motivation och personligt engagemang men också ett medansvar. Vi pedagoger lyssnar till barnen och uppmuntrar dem att ifrågasätta och berätta vad de tycker och tänker så att de känner sig delaktiga och kan påverka sin dag på förskolan.

Olikhet. Vi verkar i en plats där olika tankar, egenskaper och olika sätt att vara på är välkomna. Vi lyfter fram olikheten i alla sätt att göra och tänka som en tillgång för gruppen.

Nyfikenhet/Intresserade. Vi ska vara nyfikna/intresserade på alla och allt vi möter i vår verksamhet. Vi är aktivt nyfikna/intresserade på barnens frågor och hur de skapar teorier om hur världen fungerar för att kunna utmana dem vidare som individer och som grupp.

Varmt välkomna att kontakta mig med era frågor och funderingar!

Rektor Susanna Solander

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.