Kontakt

Här hittar du viktiga kontaktuppgifter.

Avdelningar

Kontaktuppgifter

Avdelning

E-post

Telefon

Solen (1-3 år)

soderbrinken.solen@edu.sigtuna.se

08-591265 28

Månen (3-5år)

soderbrinken.manen@edu.sigtuna.se

08-591265 16

Administration

Rektor förskola: Susanna Solander
Telefon: 08-591-263 34
E-post: susanna.solander@sigtuna.se

Biträdande rektor: Veronica Pettersson
Telefon: 08-597 835 48
E-post: veronica.pettersson@sigtuna.se

Arbetslagsledare: Anne-Margrethe Larsen
Telefon avdelning Månen: 073-633 87 96
E-post: annemargrethe.larsen@edu.sigtuna.se

Medarbetare

För att kontakta medarbetare använd fornamn.efternamn@edu.sigtuna.se

I enstaka fall kan det vara en annan adress, kontakta i så fall administrationen för att få korrekt adress.

Besök oss

Södergatan 13 A
195 34 Märsta