Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Ett barn och två vuxna målar blommor med asfaltskritor. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Föräldraaktiv inskolning

När barnet börjar på förskolan så ställs det inför en helt ny miljö. För att underlätta anpassningen krävs det en inskolningsperiod. Barn, föräldrar och personal behöver tid att lära känna varandra. Ditt barn behöver vänja sig vid de övriga barnen medan du är med. Det skapar trygghet hos barnen.

Innan inskolningen startar bjuder vi in till ett informationsmöte. Syftet med mötet är att ge dig som vårdnadshavare möjlighet att i lugn och ro berätta om ditt barn, ställa frågor och få information om förskolan och inskolningen.

Inskolningsperioden är 10 dagar och du behöver betala avgift från och med inskolningens första dag.

I början av inskolningsperioden har du som förälder det mesta ansvaret för ditt barn. När ditt barn känner sig trygg i barngruppen och med de vuxna på avdelningen, övertar personalen successivt ansvaret.

Inskolningens tider

Som vårdnadshavare är du tillsammans med barnet under de första inskolningsdagarna. När lämningen sker första gången, och hur länge barnet är på förskolan utan dig, är individuellt och beslutas i samråd mellan dig som vårdnadshavare och personalen på förskolan.

Dina uppgifter som vårdnadshavare under inskolningen

Under inskolningen sköter du som vårdnadshavare ditt barns rutiner, exempelvis påklädning, blöjbyte, mat och vila. På det sättet lär vi oss hur just ditt barn fungerar. Om möjligt så ser vi gärna att det endast är en vuxen per barn som deltar i inskolningen. Annars blir väldigt många personer i verksamheten.

Förskolans rutiner under inskolningen

Vi introducerar förskolans rutiner från första dagen. Både du och ditt barn ska snabbt få en god känsla och överblick av verksamheten. Vi pedagoger finns i barnets närhet och söker aktivt kontakt, men anpassar oss efter barnet.

Du som vårdnadshavare är barnets trygghet under de första dagarna i en ny miljö, som ger många nya intryck och samspel. Det brukar vara värdefullt att tänka på att barnet ska träna på att vara på förskolan, inte på att lämnas. Övriga barn och pedagoger introducerar successivt det nya barnet till verksamheten. Under inskolningen deltar du som vårdnadshavare i de aktiviteter som barnet deltar i.

För varje dag vänjer sig ditt barn av att vara på förskolan och därför justerar vi vistelsetiderna utifrån det. Under sin andra vecka hos oss går ditt barn kl. 9.00–14.00. Från och med den tredje veckan går barnet på sina ordinarie tider.

Syftet med föräldraaktiv inskolning är att få:

  • Trygga barn, som lär känna sin förskola, sina kamrater och pedagoger.
  • Trygga vårdnadshavare, som lär känna förskolans verksamhet och mål, pedagogerna samt de andra vårdnadshavarna.
  • Aktiva vårdnadshavare, som deltar i förskolans verksamhet.
  • God kommunikation mellan hem och förskola.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.