Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet ger dig som vårdnadshavare en god inblick i ditt barns lärande. Det bidrar till ett stärkt samarbete mellan hem och förskola.

Våra utvecklingssamtal

Att barnen är trygga och trivs är viktigt för både hem och förskola. Förskolan har också i uppdrag att främja barnens utveckling och lärande. Under utvecklingssamtalet reflekterar barn, vårdnadshavare och pedagoger runt barnets utveckling och lärande, liksom kring barnets delaktighet och bidrag i gruppen. Utvecklingssamtalet bidrar till en ökad förståelse och ett stärkt samarbete runt barns lärande.

Lärande

Alla utvecklingssamtal kommer att utgå från dokumentation av barns lärande i projekten på förskolan. Ni kommer att få ta del av fotografier eller film som visar på ert barns lärprocesser.

Vi önskar att ni inför samtalet funderar över vilket lärande och vilken utveckling ert barn har visat på/ berättat om under det senaste året.

Utvecklingssamtal med barn 1-2 år

Två till fem månader efter att barnet börjat på förskolan kallas ni till ett första utvecklingssamtal. I det samtalet deltar i första hand vårdnadshavare och ansvarig pedagog.

Utvecklingssamtal med barn 2-6 år

Vecka 4-5 kallas alla barn som är två till sex år på utvecklingssamtal. Barnet i förberedelse och genomförande av samtalet utifrån sin individuella mognadsnivå. Pedagogden väljer om barnet skall vara med under hela eller delar av samtalet, efter bedömning om vad som passar bäst utifrån samtalets syfte.

Samarbetssamtal

Ibland behöver vi träffas för samtal om något som vi, tillsammans med dig som vårdnadshavare, behöver stötta barnet med. Kanske handlar det om omsorgssituationer (mat, trygghet, vila, toalettbesök) eller kanske om kamratskap, konflikter eller oro för barnets utveckling.

Samarbetssamtal ska vi ha vid behov och initiativ till dessa kan komma från er eller från oss på förskolan. I dessa samtal ska inte barnen vara med. Prata med era närmaste pedagoger om ni önskar ett samarbetssamtal, så hittar vi en tid som passar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.