Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal är till för att ge dig som vårdnadshavare en inblick i ditt barns lärande och för att skapa ett samarbete mellan hemmet och förskolan.

Utvecklingssamtal

Förskolan har som uppdrag att främja barnens lärande och utveckling, detta tydliggörs i Förskolans Läroplan. Utvecklingssamtalet är till för att reflektera kring barnets lärande och utveckling samt ge dig som vårdnadshavare en förståelse för barnets lärande och skapa ett samarbete mellan dig och förskolan.

Under utvecklingssamtalet kommer pedagogerna ha med sig dokumentation på ert barn som påvisar barnets lärandeprocess. Detta kan vara i formen av foton eller videoklipp.

Inför samtalet funderar du som vårdnadshavare också över ditt barns lärande och utveckling under det senaste året.

Utvecklingssamtalen pågår under våren och du kommer bli kallad av en pedagog från ditt barns avdelning.

Samtalet är ca 30 minuter långt per barn och kommer läggas inom pedagogens arbetstid. Prata med er pedagog om tider som passar er.

Introduktionssamtal

Efter ditt barn börjat hos oss kommer en pedagog att kalla dig på ett introduktionssamtal. När samtalet äger rum bestämmer du och pedagogen gemensamt.

Pedagogerna vill också prata om vad du som vårdnadshavare förväntar dig av förskolan.

Samtalet är till för att du ska få chansen att uttrycka dina åsikter om hur introduktionen gick men också för att skapa förtroende och trygghet mellan dig som vårdnadshavare och förskolan.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är något du, som vårdnadshavare, och pedagogerna kan be om när som helst under läsåret. Detta kan du göra om du eller pedagogerna vill prata mer ingående om ditt barn eller om du har andra saker du vill lyfta fram. Du och pedagogen kommer överens om när och vart detta samtal sker.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.