Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet ger dig som vårdnadshavare en god inblick i ditt barns lärande och ska bidra till ett stärkt samarbete mellan hem och förskola runt ditt barns lärande.

Våra utvecklingssamtal

Att barnen är trygga och trivs är viktigt för både hem och förskola. Förskolan har i uppdrag att bidra till barnens utveckling och lärande vilket förklaras i läroplanen. Under utvecklingssamtalet reflekteras det runt barnets utveckling och lärande samt om barnets delaktighet och bidrag i gruppen. Utvecklingssamtalet ska bidra till en ökad förståelse och ett stärkt samarbete runt barns lärande.

Alla utvecklingssamtal kommer att utgå från dokumentation av barns lärande på förskolan. Ni kommer att få ta del av fotografier eller film som visar på ert barns lärprocesser.

Vi önskar att ni inför samtalet funderar över vilket lärande och vilken utveckling ert barn har visat på/ berättat om under det senaste året.

Uppstartssamtal

I början av läsåret erbjuder vi alla vårdnadshavare ett uppstartssamtal. Syftet med detta samtal är att vi ska få en bild av ert barn och få veta era förväntningar på förskolan. Samtalet är en viktig grund för det förtroende som vi vill bygga mellan dig som vårdnadshavare och oss som personal.

Samarbetssamtal

När som helst under läsåret har ni möjlighet att boka extra samtal med någon pedagog om ni känner behov av att lyfta saker. Dessa samtal sker utan barn och bokas under pedagogernas arbetstid. Initiativ till dessa kan komma från er eller från oss på förskolan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.