Introduktion

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv introduktion när ditt barn börjar hos oss. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Ett barn och två vuxna målar blommor med asfaltskritor. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Föräldraaktiv introduktion – vad är din roll som vårdnadshavare?

Under introduktionen är det du som vårdnadshavare som sköter ditt barns rutiner såsom påklädning, blöjor, mat och vila. På det sättet lär vi på förskolan oss om hur just ditt barn fungerar. Om möjligt så ser vi gärna att det endast är en vuxen per barn som deltar i introduktionen, då det annars blir väldigt många personer i verksamheten. Du som vårdnadshavare är barnets trygghet under de första dagarna i en ny miljö med många nya intryck och samspel. Det brukar vara värdefullt att tänka på att barnet ska träna på att vara på förskolan, inte på att lämnas. Övriga barn och pedagoger tar succesivt in det nya barnet till verksamheten. Under introduktionen deltar du aktivt som vårdnadshavare i de aktiviteter som barnet deltar i.

Tider och rutiner

Innan introduktionen startar bjuder vi in till ett informationsmöte. Syftet med mötet är att ge dig som vårdnadshavare möjlighet att ställa frågor och få information om förskolan och introduktionen.

Vi presenterar förskolans rutiner och arbetssätt från första dagen. Både du och ditt barn ska snabbt få en god känsla och överblick av verksamheten. Vi pedagoger finns i barnets närhet och söker aktivt kontakt, men anpassar oss efter barnet.

Som vårdnadshavare är du tillsammans med barnet på förskolan mellan klockan 9.00–14.00 under de första introduktionsdagarna. När lämningen sker första gången och hur länge barnet är på förskolan utan dig är olika från barn till barn och beslutas mellan dig som vårdnadshavare och personalen på förskolan.

För varje dag vänjer sig ditt barn av att vara på förskolan och därför justerar vi vistelsetiderna utifrån det. Under sin andra vecka hos oss går barnen klockan 9.00–14.00 och ni vårdnadshavare ska finnas tillgängliga via telefon under den tiden. Från och med den tredje veckan går barnen på sina ordinarie tider.
Introduktionsperioden är 10 dagar och du behöver betala avgift från och med introduktionens första dag.

Syftet med föräldraaktiv introduktion

Syftet med föräldraaktiv introduktion är att få:

  • Trygga barn som lär känna sin förskola, sina kamrater och pedagoger.
  • Trygga vårdnadshavare som lär känna förskolans verksamhet och mål, pedagogerna samt de andra vårdnadshavarna.
  • Aktiva vårdnadshavare som deltar i förskolans verksamhet.
  • God kommunikation mellan hem och förskola.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.