Välkommen till Nyborgens förskola

Rektorns tankar om verksamheten.

Innehåll på denna sida

Rektor Josefine Westergren Foto: Rosie Alm

Fotograf: Rosie Alm

Mitt uppdrag som rektor

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar uppmuntras."(Lpfö -98).

I mitt uppdrag som ansvarig ledare är det angeläget att arbeta tillsammans i samtal med pedagoger, vårdnadshavare och barn med utveckling av förskolan och värdegrundsfrågor samt att förena barns lärande med barns omsorgsbehov.
Pedagogernas kunskap, engagemang, motivation och förhållningssätt till verksamhet och människor i verksamheten är viktiga ingredienser i det dagliga arbetet på förskolan.

På vår förskola har vi, liksom alla kommunala förskolor i Sigtuna kommun, ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt där kreativitet och nyfikenhet är nyckelord. Vi tror på att rusta barnen för framtiden, men också att finnas och vara i nuet. Ett rikt och varierat språk, utmaningar för både barn och vuxna och en tro på sig själv är viktigt.

Pedagogisk tanke

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation och reflektion i syfte att förtydliga, fånga och driva lärandet vidare genom ett projekterande arbetssätt.

Förskolans pedagogiska miljöer är en viktig ingrediens och måste vara i ständig förändring utifrån barnens tankar och nyfikenhetsfrågor. Min och pedagogernas ambition är att de miljöerna som barnen möter på vår förskola är estetiska, utforskande och tillåtande. Med delaktighet som ett värde och med omsorg om detaljer och helheter så bidrar vi till en hållbar utveckling.

På Nyborgens förskola gör vi varje dag vårt allra bästa för att ge ditt barn en trygg start på sitt lärande och goda kunskaper för framtiden!

Varmt välkomna att kontakta mig med era frågor och funderingar.
Rektor Josefine Westergren

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.