Introduktion

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv introduktion när ditt barn börjar hos oss. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Ett barn och två vuxna målar blommor med asfaltskritor. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Föräldraaktiv introduktion

Innan ert barn skolas in på förskolan bjuder vi in till ett introduktionssamtal, där vi informerar om hur introduktionen går till och ni vårdnadshavare har möjlighet att berätta om ert barn och ställa de frågor ni har.

Introduktionens tider

Er första introduktionsdag är ni på förskolan 9.00-11.00, de följande dagarna är ni på förskolan 9.00-14.00. När lämningen sker första gången och hur länge barnet är på förskolan utan dig är olika från barn till barn och beslutas mellan dig som vårdnadshavare och pedagogerna på förskolan.

Kommande vecka rekommenderar vi att barnets vistelsetider är 9.00-14.00.

Dina uppgifter som vårdnadshavare under introduktionen

Under introduktionen sköter du som vårdnadshavare alla ditt barns rutiner såsom påklädning, blöjor, mat och vila. På det sättet lär vi på förskolan oss om hur just ditt barn fungerar. Om möjligt så ser vi gärna att det endast är en vuxen per barn som deltar i introduktionen, då det annars blir väldigt många personer i verksamheten.

Förskolans rutiner under introduktionen

Vi presenterar förskolans rutiner från första dagen. Både du och ditt barn ska snabbt få en god känsla och överblick av verksamheten. Vi pedagoger finns i barnets närhet och söker aktivt kontakt, men anpassar oss efter barnet.

Du som vårdnadshavare är barnets trygghet under de första dagarna i en ny miljö med många nya intryck och samspel. Det brukar vara värdefullt att tänka på att barnet ska träna på att vara på förskolan, inte på att lämnas. Övriga barn och pedagoger tar succesivt in det nya barnet till verksamheten. Under introduktionen deltar du som vårdnadshavare därför i de aktiviteter som barnet deltar i.

Syfte med föräldraaktiv introduktion

Syfte med föräldraaktiv introduktion är att få:

  • Trygga barn som lär känna sin förskola, sina kamrater och pedagoger med stöd av sin vårdnadshavare.
  • Trygga och aktiva vårdnadshavare som lär känna förskolans verksamhet och mål, pedagogerna samt de andra föräldrarna.
  • God kommunikation mellan förskolan och vårdnadshavare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.