Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet ger dig som vårdnadshavare en god inblick i ditt barns lärande och ska bidra till ett stärkt samarbete mellan hem och förskola runt ditt barns lärande.

Innehåll på denna sida

Utvecklingssamtal

Varför?

Förskolan har i uppdrag att bidra till barnens utveckling och lärande vilket förklaras i läroplanen. Utvecklingssamtalet ska bidra till en ökad förståelse och ett stärkt samarbete runt barns lärande.

När?

Under januari kallas alla barn till utvecklingssamtal. Hos oss är barnet med under samtalet. Barnet deltar även i förberedelse och genomförande av samtalet utifrån barnets individuella mognad. Med utgångspunkt att uppnå syftet på bästa sätt väljer pedagogen om barnet är med under hela eller delar av samtalet.

För den som börjat mitt i läsåret kommer samtal att erbjudas vid en annan tid på året.

Hur?

Under utvecklingssamtalet reflekterar barn, vårdnadshavare och pedagoger runt barnets utveckling och lärande samt om barnets delaktighet och bidrag i gruppen. Alla utvecklingssamtal kommer att utgå från dokumentation av barnets lärande i projekten på förskolan.

Samarbetssamtal

Ibland behöver vi träffas för samtal om något som vi tillsammans med dig som vårdnadshavare behöver stötta barnet med. Kanske handlar det om omsorgssituationer (mat, trygghet, vila, toalettbesök) eller kanske om kamratskap, konflikter eller oro för barnets utveckling. Samarbetssamtal ska vi ha vid behov och initiativ till dessa kan komma från dig eller från oss på förskolan. I dessa samtal ska inte barnet vara med. Prata med barnets närmaste pedagoger om du önskar ett samarbetssamtal, så hittar vi en tid som passar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.