Vårt fritidshem

På S:t Pers skolas fritidshem är alla elever mellan 6–12 år välkomna, både före och efter skolan.

Flicka spelar schack utomhus

Fritidshemmet

S:t Pers skolas fritidshem är uppdelat i tre olika avdelningar: Rönnen, Björken och Kastanjen. På avdelningen Rönnen går elever från förskoleklass. På avdelningen Björken går elever från årskurs 1. Elever från årskurs 2–6 tillhör fritidsavdelningen Kastanjen. I Unikum informerar fritidshemmet om aktiviteter och lovverksamhet.

Lärande

Fritidsverksamheten på S:t Pers skola kompletterar skolans verksamhet genom att erbjuda eleverna fritidsaktiviteter som på olika sätt knyter an till och förstärker arbetet med läroplanens mål. Vi vill erbjuda eleverna en meningsfull fritid och vara ett stöd i deras lärande och utveckling.

Vi arbetar tematiskt och erbjuder inom dessa teman möjligheter att prova på olika idrotter, lekar, dans, ledarskap, olika tekniker i bild/form, digitala verktyg, sällskapsspel, utflykter och mycket mer.

Verksamheten planeras utifrån läroplanens första, andra och fjärde del och utifrån gruppens/elevens önskemål, behov och intressen.

Trygghet och social utveckling

Genom rutiner, trygghet och en verksamhet som eleverna får vara med och påverka, vill vi att eleverna ska känna glädje när de kommer till vårt fritidshem, likväl som att vårdnadshavare ska känna att deras barn har god omsorg. Fritidshemmets personal arbetar aktivt för att skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska kunna utvecklas socialt och kunskapsmässigt då de vistas på fritidshemmet.

Samverkan och delaktighet

Skolan och fritidshemmets personal har ett nära samarbete och på så sätt får ditt barn möjlighet att utveckla olika kunskaper och förmågor under hela dagen. Alla barn får vara med och påverka sitt fritidshem genom att ge förslag på och planera aktiviteter genom fritidsråd.

Öppettider och måltider

  • Fritidshemmet öppnar klockan 6.30 på avdelningen Björken
  • Frukost serveras klockan 7.30
  • Mellanmål serveras mellan klockan 13.50-14.50
  • Klockan 16.30 samlas vi på avdelningen Stjärnan
  • Fritidshemmet stänger klockan 18.00 på avdelningen Björken
  • En gång i månaden har all personal på skolan APT, fritidshemmet stänger dessa dagar klockan 15.45. Datum för APT annonseras i Unikum.

Kontakt

Om du har några frågor om fritidshemmet är du välkommen att kontakta rektor. Har du redan barn i vår verksamhet och behöver komma i kontakt med vårt fritidshem kan du kontakta någon av våra avdelningar under ”Kontakt”.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.