På S:t Pers skola

S:t Pers skola är en kommunal grundskola med årskurser från förskoleklass till årskurs 6. På skolan är det idag ca 360 elever inskrivna och varje årskurs består av två klasser. Skolan är belägen i centrala Sigtuna. S:t Pers skola har årliga traditioner som främjar och bidrar till skolans kultur samt gemenskap. Rektor på S:t Pers skola är Eddy Johansson.