Ymers förskola

Ymer förskola är en av två förskolor och är belägen i centrala Valsta norr om Stockholm. Ymer förskola består idag av 4 avdelningar.