Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet ger dig som vårdnadshavare en god inblick i ditt barns lärande och ska bidra till ett stärkt samarbete mellan hem och förskola runt ditt barns lärande.

Innehåll på denna sida

Våra utvecklingssamtal

Att barnen är trygga och trivs är viktigt för både hem och förskola. Förskolan har i uppdrag att främja barnens utveckling och lärande vilket tydliggörs i läroplanen. Under utvecklingssamtalet reflekterar barn, vårdnadshavare och pedagoger runt barnets utveckling och lärande samt kring barnets delaktighet och bidrag i gruppen. Utvecklingssamtalet ska bidra till en ökad förståelse och ett stärkt samarbete runt barns lärande.

Utvecklingssamtal

Syftet med samtalet/reflektionen är att du som vårdnadshavare ska få en inblick i ditt barns lärande och i pågående processer. Minst en gång per läsår möter pedagoger, avdelnings-/blockvis vårdnadshavare, med syfte att gestalta verksamheten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.