Välkommen till Tingvalla förskola

Vi är en förskola med fem barngrupper fördelade efter ålder. Förskolan ligger centralt i Märsta med naturen runt hörnet. Barnen på Tingvalla är indelade utifrån ålder i sex grupper.

Rektor Ola Eneroth Fotograf Rosie Alm

Fotograf: Rosie Alm

Vi ser på förskolan som en mötesplats där alla får möjlighet att bidra. Vi utgår från barnens olika styrkor och förmågor, och värnar om glädje och delaktighet.

Vi arbetar projekterande. Det innebär att barnen får möts i gemensamt utforskande och att de tillsammans får reflektera och prova sina olika hypoteser.

Barnen är uppdelade i hemvister efter ålder och möts under dagen i mindre grupper för att kunna fördjupa sina relationer och lärprocesser. Vi använder oss av dokumentation för att se barnets lärande, kunna reflektera i vårt arbete och synliggöra vår verksamhet.

Våra pedagogiska miljöer är inbjudande, spännande och tillåtande så att barnen till stor del själva kan göra val av aktiviteter. Vi erbjuder en mångfald av ofärdigt material som blir till olika saker i mötet med barnens fantasi och kreativitet.

Delaktighet är viktigt och vi ser samarbete med familjerna som en angelägen del av vår verksamhet.

Tillsammans med Vallmon och Ärlingheden förskolor bildar vi ett verksamhetsområde med en gemensam ledningsgrupp. Vi hjälps åt och arbetar tillsammans på sommaren och vid andra högtider. Personalen har gemensamma möten och fortbildning.

Detta kännetecknar Tingvalla förskola:

  • Vi forskar och reflekterar i pedagoggruppen, och tillsammans med barnen, kring vad som intresserar dem. Vi har en rik och inspirerande lärmiljö som kan utmana barnen i deras lärande.
  • Vi har engagerade, lyssnande pedagoger, som har goda kunskaper i att möta varje barn där de är. Vi har väl ett implementerat arbete med barn i behov av särskilt stöd.
  • Vi har en stor och fin gård med bland annat uteateljéer och gott om plats för rörelse och utforskande.

Vår vision för en hållbar framtid:

  • Vi vill att barnen lämnar vår förskola som starka individer, som tror på sig själva och är modiga.
  • Vi vill att barnen som lämnar vår förskola står för sina åsikter, värnar om sina medmänniskor och respekterar olikheter.
  • Vi vill att barnen som lämnar vår förskola bär en ekologisk känslighet, bibehåller sin törst efter kunskap och fortsätter att vara nyfikna.

Varmt välkomna att kontakta mig med era frågor och funderingar.

Rektor Ola Eneroth

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.