Inskolning

Här kan du läsa mer om hur inskolningen går till.

Ett barn och två vuxna målar blommor med asfaltskritor. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Föräldraaktiv inskolning

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning, vilket för oss innebär följande:

 • Innan inskolningen startar bjuder vi in till ett informationsmöte. Syftet med mötet är att vårdnadshavare ska få möjlighet att berätta om sitt barn, ställa frågor och få information om förskolan och inskolningen.
 • Inskolningssperioden är 10 dagar och avgift utgår från första dagen.
 • Föräldern är tillsammans med barnet på förskolan mellan klockan 9.00–14.00 under de första dagarna. När lämningen sker första gången, och hur länge barnet är på förskolan utan förälder, är individuellt och beslutas i samråd mellan vårdnadshavare och personal.
 • Under inskolningen sköter vårdnadshavaren alla rutiner såsom påklädning, blöjor, mat och vila med sitt barn. I och med att vårdnadshavaren sköter rutinerna så har vi pedagoger möjlighet att se och lära av vårdnadshavaren hur just deras barn fungerar.
 • Vi önskar att det är endast en vuxen per barn som deltar i inskolningen, då det annars blir väldigt många personer i verksamheten.
 • Vi introducerar förskolans rutiner från första dagen. Barn och vårdnadshavare ska snabbt få en god känsla och överblick av verksamheten.
 • Vi pedagoger finns i barnets närhet och söker kontakt.
 • Föräldern är barnets trygghet. Barnet ska träna på att vara på förskolan, inte att lämnas.
 • Övriga barn och pedagoger introducerar det nya barnet till verksamheten. Du som förälder deltar i de aktiviteter som barnet deltar i.
 • Vecka 2 går barnen klockan 9.00–14.00. Från och med vecka 3, går barnen sina ordinarie tider.

Syftet med inskolningen

 • Trygga barn, som lär känna sin förskola, sina kamrater och pedagoger.
 • Trygga vårdnadshavare, som lär känna förskolans verksamhet och mål, pedagogerna samt de andra vårdnadshavarna.
 • Aktiva vårdnadshavare. som deltar i förskolans verksamhet.
 • God kommunikation mellan hem och förskola.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.