Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Ett barn och två vuxna målar blommor med asfaltskritor. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Föräldraaktiv inskolning

På förskolan har vi föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att du som förälder är delaktig i att introducera ditt barn till verksamheten och gruppen.

Under de första dagarna har vi ett samtal där ni som föräldrar tillsammans med ert barn får möta ansvariga pedagoger. Ni får då tillfälle att ställa frågor och berätta om ert barn.

Introduktionen pågår i cirka 3-5 dagar mellan cirka klockan 09.00 -15.00. Veckan efter rekommenderar vi att barnet även denna vecka går mellan cirka 09.00 -15-00. Tiderna ovan bestäms i samråd med pedagogerna utifrån varje barns individuella behov. Du som förälder bör finnas tillgänglig vid behov under den första tiden.

Inskolningsperioden är cirka 10 dagar och du behöver betala avgift från och med inskolningens första dag.

Inskolningens tider

Som vårdnadshavare är du tillsammans med barnet på förskolan mellan kl. 9.00–15.00 under de första inskolningsdagarna. När lämningen sker första gången och hur länge barnet är på förskolan utan dig är individuellt och beslutas i samråd mellan dig som vårdnadshavare och personalen på förskolan.

Dina uppgifter som vårdnadshavare under inskolningen

Under inskolningen sköter du som vårdnadshavare alla ditt barns rutiner såsom påklädning, blöjor, mat och vila. På det sättet lär vi oss hur just ditt barn fungerar. Om möjligt så ser vi gärna att det endast är en vuxen per barn som deltar i inskolningen. Annars blir det väldigt många personer i verksamheten.

Förskolans rutiner under inskolningen

Vi introducerar förskolans rutiner från första dagen. Både du och ditt barn ska snabbt få en god känsla och överblick av verksamheten. Vi pedagoger finns i barnets närhet och söker aktivt kontakt, men anpassar oss efter barnet.

Du som vårdnadshavare är barnets trygghet under de första dagarna i en ny miljö med många nya intryck och samspel. Det brukar vara värdefullt att tänka på att barnet ska träna på att vara på förskolan, inte på att lämnas. Övriga barn och pedagoger introducerar successivt det nya barnet till verksamheten. Under inskolningen deltar du som vårdnadshavare därför i de aktiviteter som barnet deltar i.

För varje dag vänjer sig ditt barn vid att vara på förskolan. Vi justerar vistelsetiderna utifrån det. Under sin andra vecka hos oss går barnen cirka kl. 9.00–15.00. Från och med den tredje veckan går barnen på sina ordinarie tider.

Syfte med föräldraaktiv inskolning

Syftet med föräldraaktiv inskolning är att få:

  • Trygga barn, som lär känna sin förskola, sina kamrater och pedagoger.
  • Trygga föräldrar, som lär känna förskolans verksamhet och mål, pedagogerna samt de andra föräldrarna.
  • Aktiva föräldrar, som deltar i förskolans verksamhet.
  • God kommunikation mellan förskolan och föräldrar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.