17 skäl till barnboken

Biblioteket är en språklig plats som alla barn inte har möjlighet att komma till. Eftersom våra förskolor ligger en bit ifrån närmaste bibliotek gör det att vi sällan eller aldrig har möjlighet att ta med barnen dit. Förskolebibliotekens syfte på Til och Granby förskolor är bland annat att väcka nyfikenhet för böcker, texter, bilder och läsning.
Idén är att öka språkutvecklingen på förskolan genom arbete i litteratur och läsning.

Bokläsning med barnen

På Tils förskola anser vi att det är viktigt att läsa med barnen varje dag som en del i det språkutvecklande arbetet. Undersökningar visar att ju oftare vi läser för våra barn, desto mer ökar deras ordförråd och begreppsbildning. Läsning för även med sig andra positiva saker, som till exempel att barnen lär sig att förstå och analysera texter och information, lyssna på andras perspektiv men även att utveckla sina egna perspektiv.

Samtalet kring boken är en del i språkutvecklingen. Här kan vi samtala om allvarliga och viktiga ting, kritiskt läsande eller tillsammans förstå nya ord, begrepp, tecken och symboler och vad de står för. För att inte tala om kontakten och närheten man får när man läser tillsammans, att man för en stund har ett gemensamt fokus!

Litteratur och genrer

Vi har stort fokus på vad vi läser för barnen eftersom det vi läser kommer att påverka dem på många olika sätt. Vi erbjuder en bredd av böcker och olika typer av böcker vilket har stor betydelse för förståelse av olika sortersav texter. På det viset skapas erfarenheter i förstå text och få syn på vad som är fantasi och fakta. Vi erbjuder allt från klassiska sagor och instruktionsböcker, till faktaböcker, textfria böcker, pekböcker, bilderböcker och kapitelböcker, samtböcker som utmanar normer. Böcker på rim eller poesi. Vi läser digitalt och även på olika språk.

Förskolebibliotek

På Tils förskola är vi stolta över att ha byggt upp ett fint förskolebibliotek. Barnen kan gå dit tillsammans med pedagoger och låna nya böcker till avdelningarna. Vi har också skapat kapprumsbibliotek i varje hall där barn och vårdnadshavare får möjlighet att låna hem böcker. Vi vill öka barnens möjligheter genom att göra det lätt att låna böcker. Vi vill uppmuntra till läsning och alla föräldrar kan bidra till detta.

En hyllning till barnboken

Ljuset faller in över boken. Du har hittat en egen plats, en egen stund och du vill helst inte bli störd, för berättelsen har nämligen vaknat till liv. Den talar till dig. Du lever och känner med personerna i boken. Du ser miljöer och hör suset i trädens lövverk och dånet i vattenfallet. Och allt det har vaknat i dig med hjälp av orden och bilderna i boken. Vilken gåva!

Människor har i alla tider och i alla kulturer använt berättelser som underhållning och i sökandet efter kunskap, för att stärka banden till andra, både de som är lika och olika en själv – och inte minst för att förstå sin egen existens.

Barnboken är ofta en människas första kontakt med litteraturen och konsten och detta sätter tydliga spår. Du kommer säkert ihåg någon av de första böckerna du läste? Minns du fortfarande känslan när tid och rum försvann runtomkring dig?

Vi vet idag att läsning utvecklar hjärnan. Den tar oss till en ny abstraktionsnivå. Våra barns framtid kommer att ställa höga krav på deras förmåga att lösa problem och konflikter, att tänka nytt och förstå människor och kulturer.

Svenska Barnboksakademin är en politiskt och religiöst obunden förening som arbetar för att så många barn som möjligt ska få starka och berikande läsupplevelser.

* Källa: Text tagen från Svenska Barnboksakademin.

De 17 skälen

Här kan ni läsa de olika skälen till barnboken.

Skäl 1

Boken kan få oss att skratta och gråta, den kan trösta och visa oss nya möjligheter.
Stina Wirsén

17 skäl till barnboken bild 1: Foto Sigtuna kommun

Skäl 2

Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och vårt ordförråd.

Per Gustavsson

Barnhänder som följer läsningen ur en bok. Foto: Sigtuna kommun

Skäl 3

Boken stimulerar fantasin och övar oss i att skapa inre bilder.

Gunilla Bergström

Barn leker med leksakstigrar och läser en bok med tigrar i. Foto: Sigtuna kommun

Skäl 4

Boken kan väcka nya frågor som engagerar och ger oss något att tänka vidare på.

Ann Forslind

Barn jämför en kratta med en kratta i boken. Foto Sigtuna kommun

Skäl 5

Boken ger oss begrepp att tänka med, den vidgar vårt medvetande och vår värld.

Johan Unenge

En grupp barn som och läser och jämför med innehållet i boken. Foto: Sigtuna kommun

Skäl 6

Boken ger oss kunskap om natur, teknik och historia, om andra länder och andra sätt att leva.

Lena Anderson

Barn som sitter på golvet och läser en bok om fjärilar. Foto: Sigtuna kommun

Skäl 7

Boken låter oss vara någon annan. Det tränar vår förmåga till medkänsla och empati.

Pija Lindenbaum

Kanin som ligger och sover under ett täcke. Foto: Sigtuna kommun

Skäl 8

Boken får oss att fundera över vad som är rätt eller fel, gott eller ont.

Gunna Grähs

Ett barn som sitter på golvet med en bok och mjukisdjur. Foto: Sigtuna kommun

Skäl 9

Boken kan förklara verkligheten och hjälpa oss att förstå sammanhang.

Sara Lundberg

Två barn som sitter och tittar i en naturbok. Foto: Sigtuna kommun

Skäl 10

Boken kan visa oss att det mesta kan ses från olika håll.

Cecilia Torudd

Barn som läser en bok upp och ner. Foto: Sigtuna kommun

Skäl 11

Boken stärker vår självkänsla när vi upptäcker att det finns andra som tänker och känner som vi.

Sara Gimbergsson

Barnen läser tillsammans. Foto Sigtuna kommun

Skäl 12

Boken hjälper oss att förstå att vi både är lika och olika.

Jens Ahlbom

Barn ritar och klistrar. Foto Sigtuna kommun

Skäl 13

Boken ger sällskap när vi är ensamma.

Anna Bengtsson

Barn läser i en bilderbok. Foto Sigtuna kommun

Skäl 14

Boken är en del av kulturarvet. Den ger oss gemensamma läsupplevelser och referensramar.

Pernilla Stalfelt

Barn läser tillsammans. Foto Sigtuna kommun

Skäl 15

Den höglästa boken är en mötesplats för barn och vuxna.

Sven Nordqvist

Barn som sitter på rad utomhus och läser för varandra. Foto: Sigtuna kommun

Skäl 16

Barnboken låter oss möta olika konstformer som illustration, fotografi, poesi och dramatik.

Barbro Lindgren

Barn läser i en bok som handlar om djur. Foto: Sigtuna kommun

Skäl 17

Barnboken är det första mötet med litteraturen – en oändlig värld som räcker livet ut.

Emma Virke

Barnen läser ur böcker och tittar på bokstäver. Foto: Sigtuna kommun

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.