Välkommen till Norrbacka förskola

I Norrbacka förskoleenhet ingår förskolorna Norrbacka, Skutan och Lyan. Alla tre förskolorna är belägna i Norrbackaområdet i centrala Märsta.

Rektor Annica Norén Foto: Rosie Alm

Fotograf: Rosie Alm

I Sigtuna kommuns förskolor tror vi på ett rikt och kompetent barn med en stark vilja att lära tillsammans med andra. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där allas lika värde bekräftas liksom insikten om att olikhet och mångfald berikar.

På Norrbacka förskoleenhet är de pedagogiska miljöerna i ständig förändring och utvecklas utifrån barnens tankar, nyfikenhet och frågor. Mitt mål är att den miljö barnen möter på förskolan är estetisk, utforskande och tillåtande och att pedagogerna ger utrymme för utforskande, lärande, lek och fantasi utifrån det pågående planerade arbetet.

Pedagogerna har, från februari 2020, pedagogista och ateljérista till sin hjälp för att utveckla sitt arbete.

Våra lokaler är rymliga och bjuder på stora möjligheter. I direkt anslutning till förskolan ligger gårdar som är uppdelad för att göra utemiljön utmanande, utforskande och trygg. Vi har nära till naturen och besöker den ofta.

Varmt välkomna att kontakta mig med era frågor och funderingar!

Tf Rektor Annica Norén

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.