Introduktion

Så här går en inskolning till på vår förskola.

Ett barn och två vuxna målar blommor med asfaltskritor. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Föräldraaktiv inskolning

Vi erbjuder er en föräldraaktiv introduktion, detta innebär att du och ditt barn deltar i förskolans aktiviteter under hela dagen. Du lär känna pedagoger och barn, samt blir insatta i våra rutiner och hur en dag på förskolan kan se ut. Du som föräldrar är barnens trygghet så det är det viktigt att du finns i närheten.

Innan inskolningen startar bjuder vi in till ett informationsmöte. Syftet med mötet är att ge dig som vårdnadshavare information om vad förskolan är och vad den kan bli. Du får också möjlighet att ställa frågor.

Inskolningsperioden varierar från tre till tio dagar beroende hur det går och du behöver betala avgift från och med inskolningens första dag.

Inskolningens tider

Som vårdnadshavare är du tillsammans med barnet på förskolan mellan klockan 9.00–14.00 under de första inskolningsdagarna. När lämningen sker första gången och hur länge barnet är på förskolan utan dig är olika från barn till barn och beslutas mellan dig som vårdnadshavare och personalen på förskolan.

Dina uppgifter som vårdnadshavare under inskolningen

Under inskolningen sköter du som vårdnadshavare alla ditt barns rutiner såsom påklädning, blöjor, mat och vila. På det sättet lär vi på förskolan oss om hur just ditt barn fungerar. Om möjligt så ser vi gärna att det endast är en vuxen per barn som deltar i inskolningen, då det annars blir väldigt många personer i verksamheten.

Förskolans rutiner under inskolningen

Vi presenterar förskolans rutiner från första dagen. Både du och ditt barn ska snabbt få en överblick och god känsla av verksamheten. Vi pedagoger finns i barnets närhet och söker aktivt kontakt, men anpassar oss efter barnet.

Du som vårdnadshavare är barnets trygghet under de första dagarna i en ny miljö med många nya intryck och samspel. Det brukar vara värdefullt att tänka på att barnet ska träna på att vara på förskolan, inte på att lämnas. Övriga barn och pedagoger tar succesivt in det nya barnet till verksamheten. Under inskolningen deltar du som vårdnadshavare därför i de aktiviteter som barnet deltar i.

Syfte

Syftet med föräldraaktiv inskolning är att få:

  • Trygga barn som lär känna sin förskola, sina kamrater och pedagoger.
  • Trygga föräldrar som lär känna förskolans verksamhet och mål, pedagogerna samt de andra föräldrarna.
  • Aktiva föräldrar som deltar i förskolans verksamhet.
  • God kommunikation mellan förskolan och föräldrar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.