En dag på förskolan

Här presenterar vi hur en dag kan se ut på Märstadals förskola.

En dag på Märstadals förskola

Vi försöker väga samman våra dagar på ett balanserat sätt där vi växlar mellan planerade aktiviteter, lek och vila.

Öppning

Vi öppnar hela förskolan 6.30 tillsammans på Fjärilen och stängning sker på Larven 18.00.

Inne och ute

Varje dag ger vi barnen möjlighet till både planerade och spontana aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Leken har en stor plats i vår verksamhet och är en viktig lärsituation.

Tisdagar, onsdagar och fredagar arbetar vi i projektgrupper, måndagar och torsdagar (förmiddagar) samarbetar vi över hemvisterna då pedagogerna turas om att träffas i reflektion med sina arbetslag.

Projekt

Att arbeta projektinriktat innebär att barn får fördjupa sig i något, skapa relationer till ett ämne, fenomen, ting med mera. Till exempel: insekter, växter, vatten. Ett utforskande arbetssätt där barnens frågor och undersökande står i fokus.

Måltider

För de som äter frukost serveras den i matsalen 7.30. De yngre barnen äter lunch klocka 11.00 och de äldre 11.45. Mellanmål cirka klockan 14.00. Under förmiddagen finns även frukt att tillgå.

Återhämtning och vila

Beroende av barnens ålder och behov ser vår vila olika ut. Det kan vara att sova, lyssna på saga, massage och en lugn stund tillsammans.

Hämtning

När barnen hämtas får föräldrarna information om vad som har hänt under dagen. Vi stänger förskolan tillsammans inne eller ute på gården. Vi strävar efter att varje dag få ett bra avslut så att barnen längtar till nästa dag på förskolan.

Barnhänder som målar. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.