Märstadals förskola

Märstadals förskola ligger i centrala Märsta på Porsgrunnsgatan 2. Vi har för närvarande 55 barn inskrivna födelade på två hemvister, Larven för de yngre barnen i åldrarna 1-2 år och Fjärilen för de äldre barnen 3-5 år.