Välkommen till Lyans förskola

Förskolan Lyan ligger i centrala Märsta, i Norrbackaområdet, nära Norrbacka förskola och skola och består av två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan är öppen dygnet runt för föräldrar som arbetar på obekväma tider.

Rektor Malen Nilsson. Fotograf: Jonas Bilberg (sam113)

Fotograf: Jonas Bilberg

Lyans verksamhet är inspirerad av Reggio Emilias filosofi, vi vet av erfarenhet att barn kan och vill mycket och uppmuntrar därför barns delaktighet. Vi lägger ett stort fokus på ett språkutvecklande arbetssätt, vi samtalar, sjunger och läser.

Lärande

På Lyan vill vi att barnen ska tro på sin förmåga och känna att alla är en tillgång för gruppen. Trygghet, kamratskap, lek och lärande är ledord på förskolan. Vårt mål är att varje barn ska utveckla sin identitet och självständighet. Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att bry sig om varandra. Vi uppmuntrar barns nyfikenhet till att leka och lära. Tillsammans erövrar barnen nya färdigheter och kunskaper i språk, matematik, naturvetenskap, teknik, musik, drama, rörelse och skapande. I Sigtuna kommuns förskolor arbetar vi utifrån ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt, här kan du läsa mer om det.

Hälsa

Vi lägger stor vikt vid att aktivt sänka ljud- och stressnivån under hela dagen. Vi strävar efter att skapa en lugn miljö som bidrar till samtal och en positiv stämning. Vi är ute dagligen för att bidra till barns olika rörelsebehov. Vi har lek på gården och så gör vi utflykter till skogen och i närområdet. Vår mat tillagas i Valstaskolan, barnen serveras frukt och grönsaker dagligen.

IT

Barn och vuxna använder IPad, OH-kanon, dator, digitalkamera och webbägg. Förskolan använder Instagram och informerar både i närvarosystemet, Tempus, och på förskolans informationsvägg. Vi värnar om samtalen vid lämning och hämtning. Varje månad skrivs ett månadsbrev.

Lek

I leken sker ett lärande och en utveckling av barns alla förmågor. Barnen ges tid och utrymme för lek samt inflytande vad de vill ha framme för material och hur de vill använda rummen.

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildare en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar uppmuntras."(Lpfö -98).

I mitt uppdrag som ansvarig ledare är det angeläget att arbeta tillsammans i samtal med pedagoger, vårdnadshavare och barn med utveckling av förskolan och värdegrundsfrågor och att förena barns lärande med barns omsorgsbehov. Pedagogernas kunskap, engagemang, motivation och förhållningssätt till verksamheten och människor i verksamheten är viktiga ingredienser i det dagliga arbetet på förskolan.

Förskolan erbjuder barnen många sociala kontakter, vilket jag som rektor ser som rika tillfällen att lära sig av och med varandra. Lärandemiljön förändras ständigt beroende på barngrupp, aktiviteter och vilket arbetsområde vi just för tillfället lägger fokus på. Att arbeta med hela barnet och alla uttrycksmöjligheter och sinnen är ett naturligt arbetssätt i förskolan. Det sker ständigt en översyn över hur lokaler används. Barnen är indelade i grupper som i sin tur styrs av ålder, aktiviteter och närvaro just för dagen.

För mig som rektor är det viktigt att förskolan Lyan upplevs som trygg, öppen och välkomnande. Vårdnadshavare är varmt välkomna att kontakta mig med frågor och funderingar.

Rektor Malena Nilsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.