Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal är till för att ge dig som vårdnadshavare en inblick i ditt barns lärande och för att skapa ett samarbete mellan hemmet och förskolan.

Utvecklingssamtal

Förskolan har som uppdrag att bidra till barnens lärande och utveckling, detta förklaras i förskolans Läroplan. Utvecklingssamtalet är till för att reflektera runt barnets lärande och utveckling samt ge dig som vårdnadshavare en förståelse för barnets lärande och skapa ett samarbete mellan dig och förskolan.

Under utvecklingssamtalet kommer pedagogerna ha med sig dokumentation på ert barn som påvisar barnets lärandeprocess. Detta kan vara i formen av foton eller videoklipp.

Du som vårdnadshavare funderar också över ditt barns lärande och utveckling under det senaste året.

Utvecklingssamtalen för 1-2 åringar görs cirka 2-5 månader efter barnet först börjat hos oss. Under detta samtal är det endast pedagog och vårdnadshavare som deltar.

De äldre barnen mellan 2-6 år har utvecklingssamtal mellan vecka 4-5 (i början av februari). Under de samtalen är barnen välkomna att delta för att själva uttrycka sina åsikter om sitt lärande och utveckling.

Samtalet är cirka 30 minuter långt per barn och kommer läggas inom pedagogens arbetstid. Prata med er pedagog om tider som passar er.

Introduktionssamtal

Efter ditt barn börjat hos oss kommer en pedagog att kalla dig på ett introduktionssamtal. När samtalet äger rum bestämmer du och pedagogen gemensamt.

Pedagogerna vill också prata om vad du som vårdnadshavare förväntar dig av förskolan.

Samtalet är till för att du ska få chansen att uttrycka dina åsikter om hur introduktionen gick men också för att skapa förtroende och trygghet mellan dig som vårdnadshavare och förskolan.

Sammarbetssamtal

Samarbetssamtal är något du som vårdnadshavare och pedagogerna kan be om när som helst under läsåret. Detta kan du göra om du eller pedagogerna vill prata mer ingående om ditt barn eller om du har andra saker du vill lyfta fram. Du och pedagogen kommer överens om när och vart detta samtal sker.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.